Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Document de dades fonamentals per a l’inversor

El document de dades fonamentals per a l’inversor (DDF)* és un document que conté informació rellevant i que és important que llegeixis abans de contractar alguns productes d’inversió.


El seu objectiu és que, com a inversor, coneguis de forma clara, senzilla i concisa les característiques del producte que contractaràs i puguis fer una comparativa amb la resta de productes.


La inclusió d’aquest document en els processos de contractació respon:


- Al compliment del Reglament europeu 1286/2014 de 26 de novembre de 2014 que afecta els productes d’inversió minorista vinculats i els productes d’inversió basats en assegurances (PRIIPS, per les sigles en anglès Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products).


- Al compromís de Banc Sabadell de mantenir informats els nostres clients i extremar la seva protecció a l’hora d’invertir.


A continuació, pots consultar els DDF que posem a la teva disposició:

Dipòsits Estructurats

Contractes Financers