Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Crèdit Estudis i Màster

Els estudis obren les portes del futur

Master

Per finançar la formació universitària, els estudis de postgrau o els estudis professionals d’estudiants.

Posem a disposició seva un finançament flexible i complet: estudiem cada cas i adaptem el finançament a les seves necessitats, amb la possibilitat de finançar la totalitat del curs i les despeses relacionades.

Així mateix, a més d’ajudar-lo a finançar el cost total del curs i les despeses relacionades, li oferim la possibilitat de disposar dels diners a mesura que els necessiti.

Té fins a 10 anys per a la devolució, amb possibilitat de carència durant els estudis. En aquest període només pagarà els interessos, i sense sorpreses: l’interès és fix per evitar variacions imprevistes.

Consulta aqui la relació de Centres d’Estudis

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
   
   
  Tipus d'interès: 6,50 %1
  TAE: 7,28 %2
  Comissió d'obertura: 2,00 %3
  Comissió d'estudi: 0,00 %
  Compensació de reemborsament anticipat   0,50 %4

  Característiques principals:

  • Import: el cost total dels estudis, incloses altres despeses relacionades amb els estudis, com ara el material, el lloguer d’un habitatge...
  • Termini de devolució: fins a 10 anys (inclòs el període de carència).
  • Amortització: 12 quotes a l’any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència), amb un termini màxim de 5 anys.
  • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat (fins a 3 disposicions anuals). D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.
  Legal:

  1Tipus d’interès aplicable a operacions en les quals el titular o avalador tinguin nòmina, pensió o ingressos recurrents
  2TAE = 7,28% per un import total de crèdit de 10.000 euros que s’ha de tornar en 8 anys a un tipus d’interès fix del 6,50% nominal i una quota mensual de 133,87 euros. L'última quota és de valor inferior: 132,89 euros. Import total carregat: 13.050,54 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2.0% (mínim 60 euros); comissió d’estudi del 0%.En el cas de no aportar la nòmina, el tipus d’interès aplicable serà del 9,50%. TAE 10,56 % per un import de crèdit de 10.000 euros que s’ha de tornar en 8 anys a un tipus d’interès fix del 9,50 % nominal i una quota mensual de 149,11 euros. L'última quota és de valor inferior: 148,83 euros. Import total carregat: 14.514,28 El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2,0% (mín. 60 euros); comissió d’estudi del 0%.

  3Comissió mínima d’obertura: 60  euros.

  4Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any, la compensació aplicada és de l’1%.


  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Crèdit Estudis i Màster
  • Llame al número
   902 323 000
   +34 935 202 304 (desde el extranjero)
   Todos los días, las 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visite una de nuestras oficinas.
 • Requisits

  Per tramitar el seu crèdit per a estudis i màster només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, passaport o targeta de residència.
  • Les 2 últimes nòmines del titular o l’avalador.
  • La declaració de l’IRPF (últim exercici del titular o l’avalador).
  • Acreditació de la realització del curs (còpia de la matrícula o de la preinscripció en el curs).


Altres productes que poden ser del seu interès