Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Crèdit Estudis i Màster

Els estudis obren les portes del futur

Master

Per finançar la formació universitària, els estudis de postgrau o els estudis professionals d’estudiants.

Posem a disposició seva un finançament flexible i complet: estudiem cada cas i adaptem el finançament a les seves necessitats, amb la possibilitat de finançar la totalitat del curs i les despeses relacionades.

Així mateix, a més d’ajudar-lo a finançar el cost total del curs i les despeses relacionades, li oferim la possibilitat de disposar dels diners a mesura que els necessiti.

Té fins a 10 anys per a la devolució, amb possibilitat de carència durant els estudis. En aquest període només pagarà els interessos, i sense sorpreses: l’interès és fix per evitar variacions imprevistes.

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
   
   
  Tipus d'interès: 6,75%1
  TAE des de: 11,62%2
  Comissió d'obertura: 2,25% (mín. 75 €)
  Comissió d'estudi: 0,00 %
  Compensació de reemborsament anticipat  0,50% - 1,00%3

  Característiques principals:

  • Import: el cost total dels estudis, incloses altres despeses relacionades amb els estudis, com ara el material, el lloguer d’un habitatge...
  • Termini de devolució: fins a 10 anys (inclòs el període de carència).
  • Amortització: 12 quotes a l’any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència), amb un termini màxim de 5 anys.
  • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat (fins a 3 disposicions anuals). D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.

  Legal:

  1. Tipus d’interès del 6,75% aplicable a operacions el titular o l’avalador de les quals tingui nòmina, pensió o ingressos recurrents.

  2. TAE 7,53% per a un Crèdit Estudis de 10.000 euros amb una única disposició, en un termini de 96 mesos amb un tipus d’interès del 6,75% i 24 mesos de carència de capital. Quota mensual 1er i 2º any 56,25 euros i quota mensual resta d’anys de 169,30 euros. Import total carregat: 13.764,60 euros.
  TAE 15,58% per a un Crèdit Estudis de 1.000 euros amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un tipus d’interès del 6,75% i sense carència de capital. Quota mensual 44,66 euros i una última quota de 44,63 euros. Import total carregat: 1.146,81 euros.
  En tots dos exemples, el càlcul de la TAE i l’import total carregat inclou la comissió d’obertura del 2,25% (mín. 75 euros).

  3. Compensació per reemborsament anticipat: 0,50% Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any, la compensació aplicada és de l’1 %.
  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Crèdit Estudis i Màster
  • Llame al número
   963 085 000
   +34 935 202 304
   (desde el extranjero)
   Todos los días, las 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visite una de nuestras oficinas.
 • Requisits

  Per tramitar el seu crèdit per a estudis i màster només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, passaport o targeta de residència.
  • Les 2 últimes nòmines del titular o l’avalador.
  • La declaració de l’IRPF (últim exercici del titular o l’avalador).
  • Acreditació de la realització del curs (còpia de la matrícula o de la preinscripció en el curs).


Altres productes que poden ser del seu interès