Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Construïm junts el seu futur

Futur

Permeti’ns posar l’accent en el seu futur.
Construïm-lo junts.

Plans Personalitzats de Futur

El pla específicament pensat per a vostè, ja que no és un pla amb el qual simplement ens confia els seus diners i ja no torna a parlar amb nosaltres. És un pla que es pot adaptar a la seva situació i que li ofereix avantatges dels quals es pot beneficiar avui mateix:

  • Beneficis fiscals immediats: les aportacions que faci al seu pla de pensions o pla de previsió tenen fins a un 52%1 d’estalvi en impostos.
  • El seu gestor personal sempre l’informarà de totes les característiques noves i dels avantatges per al seu pla.
Descobreixi tots els plans de què disposem Guia de plans de pensions Simulador d’estalvi

 

Li recomanem:

Demani


Si ja disposa d’un pla, faci l’aportació inicial o extraordinària.

Faci l

(1) Les aportacions fetes reduiran la seva base imposable de l’IRPF i estalviarà impostos en la declaració de la renda fins al moment del cobrament de la prestació. La desgravació efectiva pot diferir en funció de la comunitat autònoma o foral de l'aportant. Producte contractable només per a residents a Espanya.
(2) Banco de Sabadell, S.A. atorga la garantia de rendibilitat del Plans de Rendiment Fix, PP i ho comunicarà als partícips d’aquest pla mitjançant una carta de garantia. En cap cas BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A. es responsabilitzarà de la garantia externa. L’efectivitat de la garantia es condiciona al fet que no es produeixi cap modificació normativa que afecti: les condicions de tipus d’interès o termini o valor al venciment dels actius i els instruments financers que integrin el patrimoni del pla; les normes vigents actualment sobre el càlcul del valor liquidador del pla; el règim fiscal del pla o dels actius i els instruments financers que en formen el patrimoni. En qualsevol d’aquests supòsits, es mantindrà la validesa i l’efectivitat de la garantia, encara que se n’ajustarà la quantia en la mateixa mesura en què es redueixi la rendibilitat acumulada o el valor liquidador de les participacions subscrites.
(3) Període de contractació o fins que s’exhaureixi l’emissió.