Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Comptes a París

Comptes a París

Compte en euros a l'oficina de Banco Sabadell a París destinada al cobrament de les seves exportacions al mercat francès. A més a més d'euros, el compte pot mantenir saldos en altres denominacions admeses a cotització.


El compte pot ser també utilitzat per a pagaments, tant domèstics com internacionals.
 

 • Funcionament

  Cobrament de transferències

  Haurà de comunicar al seu client, a França, que el pagament s'ha d'efectuar al seu compte en Banco Sabadell (París), indicant el número de compte i les dades bancàries.

  Per facilitar la comunicació i evitar possibles errors, disposarà del volant RIB amb les dades identificatives del seu compte, que podrà adjuntar a la factura proforma o a qualsevol altre document comercial.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès