Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents.

L'ajudem?
  • Truqui al número
    902 107 548

Compte Expansió Premium

El compte per als qui volen més

Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Premium
1/6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, essent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 € per dipositant.
cuenta_expansion

Si no vols pagar comissions, ni d’administració ni de manteniment, aquest és el teu compte.
Perquè sempre has sabut triar el millor.

No deixis escapar aquestes condicions prèmium:

Et donem més.
Targetes Or, una de crèdit per titular i una de dèbit per titular, totalment gratuïtes. Sense comissions d’emissió ni de manteniment.
Ens adaptem a tu.
Perquè flexibilitzem els requisits a fi que tu també siguis prèmium.
Contractar
 
Aquests són els motius pels quals no deixaràs escapar el Compte Expansió Premium:
Sense comissions d’administració ni de manteniment
Ni d’administració ni de manteniment de compte. Rendibilitat: 0% TAE.
Consultar document informatiu de les comissions
Targetes OR gratuïtes
Una de dèbit i una de crèdit per titular del compte. Sense comissions d’emissió ni de manteniment. Amb el servei Protecció Targetes inclòs i amb responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
Amb una Línia Expansió1
De fins a 5.000 €. Uns diners extra que pots utilitzar totalment o parcialment i que pots tenir en el teu compte de manera immediata. Sense tràmits i sense comissions d’obertura ni d’estudi.
Què necessites per fer-te del Compte Expansió Premium?
Només dues coses:
servicios_digitales
Tenir-hi domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular d’un import mínim de 700 €. Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
Tenir contractat un d'aquests productes a Banc Sabadell:
  •  Una assegurança de protecció2, que t’oferirà un plus de tranquil·litat a tu i als teus. Les assegurances incloses són: auto, salut, dental, llar, decessos, protecció pagaments, accidents i vida risc. Se n’exclouen les assegurances de vida estalvi.
  •  Un contracte d'Autorènting.
  •  Un d’aquests productes amb un import mínim de 10.000 €: un fons d’inversió, un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat, un pla EPSV o un contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.

Si aquestes condicions no et van bé, hi ha altres opcions:

Tens un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 €. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió de Cartera de Fons.

O si ets titular de 10.000 accions o més de Banco de Sabadell, S.A. 

Oferta vàlida fins al 31/12/2020.

1. La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions generals del contracte a bancsabadell.com/liniaexpansio. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació de les condicions contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, si són més d’un. El límit de crèdit inicial és comú independentment del nombre de titulars del compte (els quals en poden disposar de manera indistinta i solidària), revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió. El límit mensual va des de 2.000 euros fins a 5.000 euros i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mesos. TIN: 17,88%. TAE del 19,42%. Comissió d’obertura del 0,00%. Comissió d’estudi del 0,00%. Comissió de cancel·lació anticipada del 0,00%. Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 euros per tornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros i una última quota de 183,19 euros. Import total carregat: 2.198,94 euros. TAE: 19,42%. Exemple per a una Línia Expansió de 5.000 euros per tornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 euros i una última quota de 458,04 euros. Import total carregat: 5.497,36 euros. TAE: 19,42%. Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d’aquesta oferta es coneix alguna circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta vàlida fins al 31/12/2020.

2. Les assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.