Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

Fons Sabadell Sostenible

Fondos sostenibles
Responsabilitat en la teva inversió.
Total liquiditat.
Informació completa i permanent.
Interessants avantatges fiscals.
El vull

Què són els fons sostenibles?

Els fons sostenibles combinen la cerca de rendibilitat econòmica i l’obtenció d’un impacte positiu a escala social i mediambiental a través del finançament d’empreses i entitats públiques que contribueixin al desenvolupament sostenible; tot això, sense perjudici de perseguir un objectiu de rendibilitat.

M'interessa aquesta classe de fons?

Invertir en aquesta classe de fons no només es fa per aconseguir un retorn, sinó també per finançar els valors i ideals en els quals creus.
És important saber que aquests fons inverteixen en companyies que es regeixen per uns codis ètics i de transparència superiors a la mitjana i, per tant, estan més compromeses amb el creixement sostenible.

Avantatges

Responsabilitat en la teva inversió
 
Dones suport a empreses compromeses ambel desenvolupament sostenible.

Es redueix el risc d’invertir en companyies amb mala praxi en sostenibilitat.

Tens més informació sobre les inversions dels teus fons.
Informació completa i permanent
 
Pots consultar l’estat de la teva inversió a través de BS Online i BS Mòbil.

A més a més, disposes d’una fitxa tècnica mensual i, semestralment, rebràs un informe amb els detalls de la cartera del teu fons i la rendibilitat obtinguda.


 
Total liquiditat
 
Pots rescatar la teva inversió totalment o parcialment sempre que vulguis, sense cap tipus de penalització. Tingues en compte que si l’evolució dels mercats no és l’esperada, pots tenir pèrdues. La retirada dels diners amb caràcter previ a l’horitzó temporal mínim recomanat augmenta el risc de pèrdua del capital.
Avantatges fiscals interessants
 
Si ets una persona física resident a Espanya, també et beneficies dels avantatges fiscals que tenen tots els fons d’inversió. Per exemple, el traspàs entre fons està exempt de tributació fins al moment en què desinverteixes.

Quins són els fons Sabadell Sostenible?

Banc Sabadell disposa de dos fons d’inversió amb diferents nivells de risc perquè decideixis quin s’adapta més als teus interessos.

1

Aquest fons inverteix en renda fixa pública i privada i en renda variable. La inversió en renda variable se situarà entre el 0% i el 30% del patrimoni del fons, sense restricció geogràfica ni de divisa.

Horitzó temporal mínim recomanat: 3 anys. Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 3 anys.

2

Aquest fons inverteix en renda fixa pública i privada i en renda variable. La inversió en renda variable se situarà entre el 30% i el 75% del patrimoni del fons, sense restricció geogràfica ni de divisa.

Horitzó temporal mínim recomanat: 4 anys. Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

info

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions, tant a l’alça com a la baixa, i hi ha la possibilitat que no recuperis l’import invertit inicialment.

Et pot interessar

Criteris d’anàlisi sostenible

1. Medioambientals

És qualsevol aspecte de l’activitat d’una empresa que afecti el medi ambient, tant de manera positiva com negativa.
2. Socials

Inclouen les relacions empresarials d’una firma, la gestió dels seus recursos humans, la salut i la seguretat dels seus treballadors...
3. Bon govern

SSón els aspectes de govern corporatiu, com ara la remuneració dels seus directius, accionistes, la diversitat en el consell, l’ètica empresarial, la transparència, etc.

Què és el perfil de risc d’un fons?

Cada fons té el seu risc, que es mesura en una escala de l’1 al 7, en què l’1 són els fons amb menys risc i el 7 són els fons amb més risc. És important tenir en compte que la categoria 1 no significa que la inversió estigui lliure de risc.

Què ens indica l’horitzó temporal d’un fons?

És el temps mínim d’inversió recomanat perquè un fons augmenti les probabilitats de rendibilitat. Cal que ho tinguis en compte en contractar el fons perquè no hagis de desinvertir abans d’aquest temps recomanat.

 • Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

  Compromesos amb el desenvolupament sostenible
  • Trucar al número
   963 085 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


  Altres productes que poden ser del seu interès