Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Banca Personal

Compromís Integral

Compromiso integral

El seu gestor sempre és a prop.
Però què significa ser a prop quan parlem de Banca Personal?

Servei integral.
Especialització del seu gestor.
Atenció personalitzada.
Proactivitat per detectar les seves necessitats financeres i de protecció.
Ubiqüitat, ser on sigui.

Compromís Integral de Banca Personal*

 • Posem a disposició seva un gestor especialitzat.
 • Li garantim, com a mínim, una entrevista integral anual amb el seu gestor.
 • Som on vostè sigui les 24 h a:
  • BS Online i Sabadell Mòbil.
  • Gestió Activa, on pot disposar d’un gestor a distància.
  • Les nostres oficines, o bé en el seu domicili o empresa.
 • Disposa d'una oferta exclusiva i diferenciada de productes i serveis.
 • En acabar l'any, rebrà un informe personalitzat sobre beneficis i deduccions fiscals.
 • Si detectem que no està satisfet, li oferim la possibilitat de canviar de gestor.

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

Solicite una cita con su gestor
 
Teléfono902 323 000
Tots els dies, les 24 hores.

(*) Aquest compromís i les condicions dels productes i serveis oferts poden variar pel fet que estan subjectes a la política comercial del Banc vigent en cada moment. Les condicions dels productes i serveis que s’indiquen en aquest document estan subjectes a la resta de condicions i requisits establerts en el respectiu contracte del producte i servei.