Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió

Si no t’ho pots treure del cap, és perquè has de fer-ho.

Ara pots comprar mobles, fer un viatge o fer front a unes despeses imprevistes per molt poc al mes i amb tota comoditat.

Amb el Préstec Expansió tu elegeixes la forma de pagar que més et convé o, si ho prefereixes, no paguis res durant els 3 primers mesos.Calculi la seva quota

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
     
  Des de 18 fins a 96 mesos
  Tipus d'interès: 8,75%1
  Import: Des de 2.500 euros fins a 60.000 euros
  TAE: Des de 11,54% fins a 20,48%2
  Comissió d'obertura: 2,50% (mín 75 euros)
  Comissió d'estudi: 0,25% (mín 30 euros)
  Compensació de reemborsament anticipat durant l'últim any 0,50%3


  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació venen determinats i estan condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Préstec Expansió al 8,75% TIN. Tipus d'interès i comissions d'obertura i estudi per a clients amb antiguitat superior a sis mesos, amb domiciliació de la nòmina i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs i condicionada al dictamen de risc. Oferta vàlida fins al 31/12/2020.
  Condicions vàlides per a sol·licituds realitzades a través de canals a distància per imports des de 2.500 euros fins a 60.000 euros.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 2,50% (mínim 75 euros) i d'estudi del 0,25% (mínim 30 euros) calculades sobre l'import del préstec sol·licitat i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs per a una persona de 34 anys. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos. Consulti a la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l'assegurança.

  Exemple per a un import sol·licitat de 2.500 euros:

  • TAE mínima del 12,05%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 36,31 euros, i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 118,03 euros. L'última quota és de valor inferior: 35,55 euros. Import total carregat: 3.708,03 euros.

  • TAE màxima del 20,48%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 148,71 euros, i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 77,84 euros. L'última quota és de valor inferior: 148,67 euros. Import total carregat: 2.859,58 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 5.000 euros:

  • TAE mínima del 11,66%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 72,61 euros, i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 236,06 euros. L'última quota és de valor inferior: 72,05 euros. Import total carregat: 7.361,06 euros.

  • TAE màxima del 18,62%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 297,42 euros, i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 155,69 euros. L'última quota és de valor inferior: 297,34 euros. Import total carregat: 5.664,17 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 12.000 euros:

  • TAE mínima del 11,54%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 174,26 euros, i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 566,54 euros. L'última quota és de valor inferior: 173,31 euros. Import total carregat: 17.624,55 euros.

  • TAE màxima del 18,04%, per tornar en 18 meses, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 713,80 euros, i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 373,64 euros. L'última quota és de valor inferior: 713,76 euros. Import total carregat: 13.552 euros.

  (3) Si el període des de la cancel·lació anticipada fins al venciment teòric del contracte és inferior a 12 mesos, la comissió és del 0,50%; si és superior, és de l'1,00%

  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al seu préstec: Protecció Total Préstecs inclou les assegurances Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments. Protecció Total Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Ambdues tenen com a mediador BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007, Alacant. Inscrit en el R. M. d'Alacant i en el Registre de la DGSFP amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la Llei de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agència d'assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

  BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d'Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau C-0557. BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d'Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau C-0767.

  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Préstec Expansió
  • Truqui al número
   963 085 000
   +34 935 202 304
   (des de l’estranger)
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de les nostres oficines
 • Requisits

  Per tramitar el seu BS  Préstec Expansió només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, targeta de residència o passaport
  • 2 últimes nòmines (treballadors per compte d'altri)
  • Declaració IRPF (últim exercici)
  • Tipus de préstec condicionat a client amb nòmina domiciliada i contractant el segur Protecció Total Préstecs.


Altres productes que poden ser del seu interès