Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Nou Internet per als clients BS París

10 de juliol 2009

Amb l’objectiu de respondre a les necessitats i expectatives dels seus clients a França, Banc Sabadell París proposa un nou servei, el BSONLINE. Es tracta d’un servei de Banca a distància que li donarà accés al banc i als seus comptes 7 dies a la setmana  i 24 hores al dia.

Efectuï les seves operacions habituals, transferències els seus comptes, transferències a França i a l’estranger, descarregui el saldo i els moviments, editi el seu RIB, demani els seus talonaris de xecs des de casa seva o des de l’oficina, en qualsevol moment del dia.

Bs Online simplifica la seva vida quotidiana, sense pèrdua de temps en desplaçaments o trucades.

Per abonar-se, només ha d’enviar-nos el contracte BS ONLINE. L’agencia li enviarà per correu certificat amb avís de recepció els seus codis d’accés així com la tarja de claus, amb la que podrà operar amb tota tranquil•litat.

En cas de no haver rebut el contracte pot sol•licitar-lo per e-mail a l’adreça:  0801bsonline@bancsabadell.com