Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Millorem les nostres mesures de seguretat

07 d’agost 2009

SabadellAtlántico Online incorpora noves mesures de seguretat que incorporen tecnologies per prevenir el frau, informant de forma millorada sobre l’autenticitat de la pàgina web visitada.


Aquesta tecnologia utilitza certificats SSL EV, visualitzable a les últimes versions dels navegadors, l’informa si la pàgina de SabadellAtlántico Online visitada és autèntica ombrejant en color verd la barra de direccions del seu navegador

Més informació