Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Línia Expansió

Un crèdit a l'instant disponible sempre que ho necessitis.

Linea_Expansión

Gaudeix dels seus avantatges:
Sense tràmits ni esperes.
 
Ingrés immediat en el teu compte. Soli·licita entre 2.000 € i 5.000 €
 
Tu tries els terminis de devolució.
 
A mesura que vagis tornant les quotes, la teva línia de crèdit s'anirà reposant de nou. Escull el termini per tornar-lo i... comença a gaudir-lo!

 • Característiques
  • Tipus d'interès nominal (TIN) anual aplicat del 17,88 % 1 (19,42 % Taxa Anual Equivalent)2, sense cap despesa, ni comissió d'obertura, ni d'estudi.
  • Pots tornar-lo còmodament en 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesos.
  • El límit de la teva Línia Expansió s'actualitza i es reposa mensualment segons l’import que vagis tornant cada mes. Per tant, sempre pots tornar a utilitzar-lo sense haver de pagar més.
  • Pots cancel·lar el límit disposat de la teva Línia Expansió quan vulguis.

  La contractació d'una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Els titulars del compte associat, o cada un dels titulars en cas que en siguin més d’un, podran utilitzar indistintament la Línia Expansió, amb una o diverses disposicions, fins al límit de crèdit vigent en cada moment, prèvia activació de la Línia Expansió, anàlisi del risc, i, si escau, acceptació i concessió pel Banc.

  El límit de crèdit inicial és comú independentment del nombre de titulars del compte, revisable mensualment i variable segons el que estableixen les condicions específiques de la Línia Expansió, i en poden disposar de forma indistinta i solidària.

  (1)TIN: 17,88 %. TAE del 19,42 %. Comissió d'obertura del 0,00 %. Comissió d'estudi del 0,00 %. Comissió per cancel·lació anticipada del 0,00 %. Oferta vàlida fins al 31/12/2021.

  (2)Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 € a tornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 € i una última quota de 183,20 €. Import total degut: 2.198,95 €. TAE: 19,42 %. Cost total del crèdit: 198,95 €. Import total dels interessos del préstec: 198,95 €.Exemple per a una Línia Expansió de 5.000 € a tornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 € i una última quota de 458,05 €. Import total degut: 5.497,37 €. TAE: 19,42 %. Cost total del crèdit: 497,37 €. Import total dels interessos del préstec: 497,37 €.

  Per al càlcul de la quota a pagar s'utilitza el sistema d'amortització francès, que es caracteritza perquè és un sistema de quotes constants. És a dir, es paga la mateixa quantitat cada mes, sempre que el tipus d'interès aplicable a l'operació no variï durant el període de liquidació, o que no es facin amortitzacions anticipades.Vàlid per a persones físiques (exclosa finalitat empresarial i professional).

  Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d'aquesta oferta es coneix alguna circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

  Línia Expansió
  • Truqui al número
   963 085 000
   +34 935 202 304
   (des de l’estranger)
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de les nostres oficines
 • Requisits
  • Tenir una nòmina domiciliada d’almenys   €.

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.Altres productes que poden ser del seu interès