Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

IBAN (International Bank Account Number)

Aquest estàndard europeu proporciona un identificador estàndard de comptes: el codi IBAN (International Bank Account Number), que identifica un compte emès per qualsevol institució financera amb l’objectiu de facilitar el procés d’automatització de les transaccions. El codi IBAN i el codi d’identificació bancari (BIC), que per al Banc Sabadell és BSABESBB, són fonamentals perquè la transacció sigui ràpida i segura.

Calculi el seu codi IBAN

Número de compte:
IBAN:

Què és el codi IBAN?
L’International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. És a dir, a cada compte li correspon un únic codi IBAN i per mitjà de l’IBAN s’identifica el país, l’entitat, l’oficina i el compte. Es tracta d’un estàndard (EBS204) del Comitè Europeu d’Estàndards Bancaris (www.ecbs.org), que compleix també l’estàndard ISO 13616.
Posem a la seva disposició les especificacions definides per la A.E.B. (Associació Espanyola de Banca)  Quadern 37: Identificació normalitzada de comptes (PDF, 11 pàgines, 81 Kb)

Per a què serveix el codi IBAN?
L’objectiu del codi IBAN és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers. L’estàndard garanteix la transmissió correcta de les dades i redueix les possibilitats d’intervenció manual. Per tant, contribueix a evitar les despeses i demores associades a la transmissió incorrecta o insuficient de les dades relatives als comptes bancaris.

Com és el codi IBAN?
El codi IBAN consta d’un màxim de 34 caràcters alfanumèrics. Els dos primers són de caràcter alfabètic i identifiquen el país. Els dos següents són dígits de control i són l’element que valida la totalitat del codi IBAN. Els restants són el número de compte, que en la majoria dels casos identifica a més l’entitat i l’oficina. En el cas espanyol, després dels 4 primers segueixen els 20 caràcters numèrics actuals.