Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  963 085 000
  Tots els dies, les 24h.

 • twitter 
  accedint a
  @BancoSabadell

IBAN (International Bank Account Number)

Aquest estàndard europeu proporciona un identificador estàndard de comptes: el codi IBAN (International Bank Account Number), que identifica un compte emès per qualsevol institució financera amb l’objectiu de facilitar el procés d’automatització de les transaccions. El codi IBAN i el codi d’identificació bancari (BIC), que per al Banc Sabadell és BSABESBB, són fonamentals perquè la transacció sigui ràpida i segura.

Calculi el seu codi IBAN

Número de compte:
IBAN:

Què és el codi IBAN?
L’International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. És a dir, a cada compte li correspon un únic codi IBAN i per mitjà de l’IBAN s’identifica el país, l’entitat, l’oficina i el compte. Es tracta d’un estàndard (EBS204) del Comitè Europeu d’Estàndards Bancaris (www.ecbs.org), que compleix també l’estàndard ISO 13616.
Posem a la seva disposició les especificacions definides per la A.E.B. (Associació Espanyola de Banca)  Quadern 37: Identificació normalitzada de comptes (PDF, 11 pàgines, 81 Kb)

Per a què serveix el codi IBAN?
L’objectiu del codi IBAN és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers. L’estàndard garanteix la transmissió correcta de les dades i redueix les possibilitats d’intervenció manual. Per tant, contribueix a evitar les despeses i demores associades a la transmissió incorrecta o insuficient de les dades relatives als comptes bancaris.

Com és el codi IBAN?
El codi IBAN consta d’un màxim de 34 caràcters alfanumèrics. Els dos primers són de caràcter alfabètic i identifiquen el país. Els dos següents són dígits de control i són l’element que valida la totalitat del codi IBAN. Els restants són el número de compte, que en la majoria dels casos identifica a més l’entitat i l’oficina. En el cas espanyol, després dels 4 primers segueixen els 20 caràcters numèrics actuals.