Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Iniciativa Pyme TRAM II (Garantia FEI)

Informació d’interès per a pimes i autònoms d’Andalusia, les Balears, les Canàries, Galícia i Madrid

Logos


Banc Sabadell ha subscrit amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI), que pertany al grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI), una ampliació de 220 milions d’euros de la Iniciativa PIME, per a les comunitats d’Andalusia, les Balears, les Canàries, Galícia i Madrid.

Espanya: País pioner en la Iniciativa

La Iniciativa Pime és un instrument financer conjunt de la Comissió Europea, el Grup BEI i els Estats membres que té per objecte facilitar el finançament de les pimes espanyoles mitjançant la cobertura del risc parcial per a les carteres de préstecs Pime. La Iniciativa Pime també està cofinançada per la UE a través de l'Horitzó 2020.

El finançament a pimes atorgat a l’empara de la Iniciativa PIME (SME Initiative) es beneficia del suport de la Unió Europea en el context de la Iniciativa PIME (SME Initiative), amb fons de la Unió Europea a través dels Fons FEDER i Horitzó 2020 i amb fons del Fons Europeu d’Inversions i del Banc Europeu d’Inversions.

 • Característiques

  Beneficiaris

  Podran accedir les petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms, que estiguin constituïts i desenvolupin la seva activitat a Andalusia, les Balears, les Canàries, Galícia o Madrid i que s'ajustin a la definició de la Recomanació de la CE (2003/361 / CE), és a dir:

  • Fins 249 treballadors
  •  Facturació menor o igual a 50 milions d'euros
  • Balanç menor o igual a 43 milions d'euros

  La Iniciativa exclou determinats sectors d'activitat, com ara producció i comerç de tabac i begudes alcohòliques destil·lades i productes relacionats; producció i el comerç d'armes i municions; utilització d'animals vius amb finalitats experimentals; energia nuclear; jocs d'atzar i casinos entre d'altres.

  Inversions finançables

  •  Inversió d'actius tangibles o intangibles
  • Circulant relacionat amb el cicle comercial de l'empresa
  • Adquisició d'empreses (entre inversors independents)

  Tots els projectes s’han de materialitzar a Espanya, i han de tenir com a objecte: la constitució de noves empreses; el capital d'etapa arrencada (és a dir, capital llavor i inicial); el capital d'expansió; el capital per a l'enfortiment i estabilització de les activitats generals d'una empresa; o bé la realització de nous projectes, penetració en nous mercats o nous desenvolupaments de les empreses existents d'acord amb el que estableix el reglament FEDER.

  Entre d'altres conceptes, no són finançables els refinançaments, reestructuracions ni l'IVA.
   

 • Condicions financeres

   Terminis d’amortització

  • Mínim de 2 anys i màxim de 12 anys.

  Import finançable

  • Fins a 12,5 milions d'euros

  Modalitats

  • Préstec i lísing