Guia fitxers

Una guia per ajudar-te de la manera més senzilla.

Guía de ayuda

En aquesta guia, podrà consultar de manera fàcil i ràpida com generar els fitxers més habituals per a la seva empresa (com ara transferències, càrrecs directes o confirming) i que podrà enviar a Banc Sabadell perquè els gestioni.