Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

BS Fons Gran Selecció

Confiï als professionals la gestió de la seva inversió

Segons quin sigui el risc que decideixi assumir podrà triar entre cinc estratègies d’inversió. Triï la que triï, es podrà beneficiar de la selecció dels fons més interessants de cada especialitat i accedir a les millors oportunitats d’inversió.

Els fons estan registrats a la CNMV. Consulti’n el fullet. El fullet, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor (DFI) i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a SabadellAssetManagement.com i al registre de la CNMV. Societat gestora: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre de la CNMV núm. 58. Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A. Registre de la CNMV núm. 32.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

Estratègies

Segons quin sigui el risc que decideixi assumir podrà triar entre cinc estratègies d’inversió.
Cada una de les estratègies es gestiona de manera activa i estratègica, segons les perspectives dels mercats, amb l’objectiu de maximitzar la rendibilitat.

Cada mes rebrà informació detallada de la composició de la seva estratègia.
 

Decisions encertades per als seus diners

Més probabilitats d’èxit

Gestió activa i professional

Informació completa i permanent

Liquiditat total

Avantatges fiscals interessants

Comissions

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Fons Gran Selecció
  • Trucar al número
   963 085 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès