Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L´ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  900 500 170
  De dilluns a divendres (8 a 22h)
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Finançament d'Estudis

Un préstec a mig termini amb condicions exclusives.

 
Treballem en PRO de vostè .Beneficiï’s de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals col·legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 

 SabadellProfesional 

Préstec per a estudis i cursos

Estudiï sense preocupacions econòmiques

Pot finançar la totalitat o part de cursos escolars, estudis universitaris, cursos d’idiomes, fer un curs d’especialització o assistir a un seminari, sense preocupacions econòmiques i disposant de tot el que li calgui.

A més a més, l’ajudem a finançar despeses relacionades (matrícula, material, estada, trasllat). I amb la possibilitat de començar a tornar els diners en finalitzar la formació.Préstec Màster

Perquè acabar els estudis no és el final

Si ja ha cursat una carrera i ara vol completar la seva formació, nossltres l’ajudem en el seu futur professional finançant-li un màster o un postgrau.


Condicions:

Tipus d’interès: 5,00%
TAE des de: 5,22%1
Comissió d’obertura: 0,50%
Comissió d’estudi: 0,00%
Compensació de reemborsament anticipat: 0,00%Característiques principals:

 • Import: el cost total dels estudis, incloses altres despeses relacionades amb els estudis, com ara el material, el lloguer d’un habitatge...
 • Termini de devolució: fins a 10 anys (inclòs el període de carència).
 • Amortització: 12 quotes a l’any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència), amb un termini màxim de 5 anys.
 • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat (fins a 4 disposicions anuals). D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.

1. La TAE pot variar en funció del termini de devolució.

TAE del 5,22% per a un Préstec Estudis de 10.000 euros, amb 4 disposicions de 2.500 euros, en un termini de 120 mesos, amb un tipus d’interès del 5,00% i 60 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r any de 10,42 euros, 2n any de 20,83 euros, 3r any de 31,25 euros, 4t i 5è any de 41,67 euros, quota mensual resta anys de 188,72 euros i una última quota de 188,20 euros. Import total carregat: 13.122,76 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.

TAE del 5,47% per a un Préstec Estudis de 1.000 euros, amb una única disposició de 1.000 euros, en un termini de 24 mesos, amb un tipus d’interès del 5,00% i 12 mesos de carència de capital. Quota mensual 1r any de 4,17 euros, quota mensual 2n any de 85,61 euros i una última quota de 85,59 euros. Import total carregat: 1.082,34 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.