Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Finançament d¿Agroseguro

Finançar el cost de les primes de les pòlisses

El Préstec finançament Agroseguro permet finançar el cost de les primes de les pòlisses d’Agroseguro.

Condicions especials per a clients del segment agrari i amb vinculació amb el Compte Expansió Negoci Agrari, sense comissió d’obertura.

 •  
 • Pòlissa de préstec
 • Fins al 100 % de l’import de la prima d’emissió d’Agroseguro
 • Termini màxim 12 mesos

 • Tipus fix
  El tipus d’interès fix es pacta a l’inici de l’operació i es manté invariable durant la vigència d’aquesta.

  La liquidació d’interessos es fa al venciment.
 • Sense comissió
  Sense comissió de cancel·lació o amortització anticipada

  Agroseguro és una assegurança que permet a agricultors i ramaders garantir uns ingressos mínims en cas de produir-se algun succés meteorològic, malalties, etc. que faci perillar els ingressos que s’han de percebre al final de la temporada productiva.

  Per fer el Préstec finançament Agroseguro s’ha de contractar una pòlissa d’Agroseguro, designar BS com a beneficiari en cas de sinistre i incloure una clàusula especial de cancel·lació anticipada a la recepció del sinistre.