Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Els seus empleats

Productes i serveis especials per a empleats d'empreses client

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents.

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Posem a disposició seva una àmplia gamma de productes i serveis financers de Banc Sabadell amb comissions menors, tipus d’interès reduïts o descomptes interessants només pel fet de pertànyer a aquest col·lectiu.

Consulti les nostres condicions exclusives per als productes següents:

  • Avançament Nòmina: li avancem un mes la seva nòmina, termini de devolució fins a 6 mesos.
  • Préstec Expansió: Un préstec que posa al seu abast de manera àgil i còmoda el finançament dels seus projectes a curt o mitjà termini, amb unes comissions molt avantatjoses.

    Import màxim de 60.000 euros i un termini de devolució de fins a 8 anys.
  • VIA T: pagui còmodament els peatges contractant la targeta VIA T amb condicions especials.
Sus Empleados
Productes i serveis:
Compte Expansió Premium
Per als que sempre en volen més.
Descobreix tot el que té de bo fer un salt a millor.
 
 
 
Compte Expansió
Per a pensionistes i menors de 30 anys.
El compte sense comissions per a aquestes dues etapes de la teva vida.