Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Dissabte 2 de gener

29 de desembre 2009

D’interès per als nostres clients.

El dissabte 2 de gener les nostres oficines romandran tancades i funcionaran exclusivament en règim d’autoservei a través del caixer automàtic, des del qual podran fer els seus ingressos, reintegraments i tot tipus de consultes de saldos i operacions més habituals.

També tindran a disposició seva el nostre servei de banca a distància per Internet BS Online.