Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Correspondència electrònica

02 de març 2009

Diverses modalitats per gestionar la seva correspondència per Internet

Ara pot fer el seguiment de les seves operacions bancàries habituals no tan sols accedint a BS Online, sinó també per mitjà de correu electrònic. D'aquesta forma, a mes de reduir el consum de paper i contribuir a un entorn més sostenible, també pot rebre diàriament els seus extractes i justificants bancaris en format pdf. 

Amb el servei de gestió de correspondència no necessita rebre per correu postal els seus extractes perquè: