Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Cash pooling i comptes a l'exterior

Una integració millor entre els comptes a Espanya i els de l’exterior, a través del nostre servei de cash pooling tresorer, si la seva empresa és la matriu amb filials a l’exterior, o de cash pooling satèl·lit, si la seva empresa és la filial a Espanya d’una societat estrangera.

Utilitzi també les possibilitats que li ofereix la nostra xarxa operativa a l’exterior.

Cash Pooling

Si disposa de filials o comptes a l'exterior, el nostre servei de cash pooling  tresorer li facilita una major integració entre els seus comptes d'Espanya i els de l'exterior.

Si la seva empresa és part d'un grup multinacional, el nostre servei de cash pooling satèl·lit li permet integrar els seus comptes amb els del grup i gestionar-los remotament.

Més informació

Comptes a l’exterior

Utilitzi les possibilitats que li ofereix la nostra xarxa operativa a l’exterior per canalitzar els cobraments a cada país obrint comptes a les nostres oficines de Londres, París, Miami, Casablanca i Lisboa.

Més informació