Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Assistent virtual

20 de juliol 2009

Provi ara el nostre assistent virtual 

Asistent Virtual

Ara millor servei
En el constant procés de millora en informació i atenció als nostres clients i usuaris dels nostres portals Web, hem procedit a dissenyar de nou el mòdul de ajuda afegint les prestacions d’un assistent virtual.

Què és un assistent virtual?
L’assistent virtual es un motor lingüístic basat en la innovadora tecnologia de reconeixement del llenguatge natural preparat per entendre les preguntes dels usuaris i poder determinar les respostes més adequades a fi de solucionar qualsevol dubte. Es com si parlés amb una persona.

Com s’ha de fer servir?
Només ha d’escriure la seva pregunta i prémer el botó “Preguntar” i automàticament li arribarà la resposta.

S’ha de preguntar d’alguna manera en especial?
En absolut; escrigui fent servir el llenguatge natural tal como faria la pregunta si fos en veu alta. De tota manera, trobarà consells per afinar les preguntes i així aconseguir respostes més precises i també disposarà d’una llista de preguntes freqüents on escollir.

Contesta sempre?
L’assistent virtual te com a propòsit donar respostes ràpides i de qualitat ja sigui amb text directe o presentant les pàgines on trobar la informació. Fins i tot li suggerirà temàtiques relacionades, tot amb la intenció de oferir-li sempre el millor servei.

Triga molt la resposta?
Gens ni mica. La seva tecnologia li permet atendre simultàniament múltiples usuaris i està disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.