Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

2a clau mòbil

Màxima seguretat i confidencialitat

Amb aquest servei, que és gratuït, es millora la seguretat de les transferències que fa per BS Online, ja que s’introdueix un canal nou (el terminal mòbil) necessari per poder finalitzar l’operació. Quan tingui el servei activat, per a les operacions que es considerin de risc significatiu, li enviarem un missatge SMS indicant-li la coordenada que ha d’utilitzar per signar.

A través del menú de BS Online - Veure totes les opcions - Serveis - Segona clau per mòbil.