Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Calcule su IBAN

Calcule su IBAN de forma inmediata 

 

Incoterms 2020

Què són els Incoterms?

Els Incoterms (International Commercial Terms) es poden considerar un conjunt de regles internacionals de caràcter facultatiu que la Cambra de Comerç Internacional ha recopilat i definit sobre la base de les pràctiques més o menys estandarditzades pels comerciants.

Els Incoterms són regles que determinen:

Repartiment de les despeses.

Perquè tant el venedor com el comprador sàpiguen quines despeses estan incloses en el preu de venda, fet que facilita la comparació amb altres ofertes, tant nacionals com internacionals.

Transmissió del risc.

Perquè defineixen el moment i el lloc en què acaba la responsabilitat del venedor i comença la del comprador.

Lliurament de la mercaderia.

Assenyalen el lloc concret on el venedor ha de dipositar la mercaderia i, per tant, el punt en què el comprador l’ha de recollir.

A Banc Sabadell volem ajudar la seva empresa en les seves operacions comercials internacionals.


 

Novetats en Incoterms 2020

Descobreixi els canvis principals.

Classificació i regles Incoterms

La Cambra de Comerç Internacional classifica els Incoterms en funció del mode de transport utilitzat.

Per a qualsevol mode o modes de transport

Sempre que el transport sigui aeri, tren o camió o, en cas que s'utilitzi més d'un mode de transport, qualsevol combinació d'aquests, fins i tot un vaixell (p. ex., el transport en contenidors).

EXW (A peu de fàbrica, Ex Works)
El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament un cop ha situat la mercaderia en els seus propis locals (fàbrica, magatzem, etc.) a disposició del comprador. Llegir-ne més...

FCA (Franc a transportista, Free Carrier)
El venedor es compromet a lliurar la mercaderia, després d'haver efectuat el despatx d'exportació, al transportista designat pel comprador en un punt acordat dins el país d'origen. Llegir-ne més...

CPT (Ports pagats fins a, Carriage Paid To)
El venedor lliura la mercaderia al transportista principal, i es fa càrrec del cost fins que la mercaderia arribi al lloc de destinació convingut. Llegir-ne més...

CIP (Ports i assegurança pagats fins a, Carriage and Insurance Paid To)
El venedor es fa càrrec dels costos del transport principal fins que la mercaderia arribi al lloc de destinació convingut, així com de l'assegurança de transport de la càrrega que doni dret al comprador a reclamar directament a l'assegurador. Llegir-ne més...

DAP (Lliurat al lloc, Delivered at Place)
El venedor es fa càrrec dels riscos i costos de situar la mercaderia en el punt convingut al país de destinació preparada per a la descàrrega. Llegir-ne més...

DPU (Lliurada al lloc descarregada, Delivered at Place Unloaded)
El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia quan s’ha posat a disposició del comprador en el lloc de destinació convingut, descarregada i sense despatxar per a importació. Llegir-ne més...

DDP (Lliurat amb drets pagats, Delivered Duty Paid)
El venedor compleix amb les seves responsabilitats en el moment en què deixa la mercaderia a disposició del comprador en el punt convingut al país de destinació, despatxada per a la importació, assumint tots els riscos i costos (incloent-hi els drets duaners, els impostos i les despeses de lliurament de la mercaderia). Llegir-ne més...

Per a transport marítim i vies navegables interiors

Cuando el punto de entrega y el lugar al que se transporta la mercancía sean puertos.

FAS (Franc a moll, Free Alongside Ship)
El venedor lliura la mercaderia al costat del vaixell al port d'embarcament convingut. Llegir-ne més...

FOB (Franc a vaixell, Free On Board)
El venedor lliura la mercaderia a bord del vaixell en el port d'embarcament convingut. Llegir-ne més...

CFR (Cost i noli, Cost and Freight)
El venedor lliura la mercaderia a bord de la nau en el port d'embarcament convingut, i es fa càrrec del cost del transport principal per situar la mercaderia en el port de destinació. Llegir-ne més...

CIF (Cost, assegurança i noli, Cost, Insurance and Freight)
El venedor té les mateixes obligacions que en el terme CFR i, a més, ha d'obtenir l'assegurança de transport marítim que cobreixi el risc de pèrdua o dany de la mercaderia. Aquesta assegurança ha de donar dret al comprador a reclamar directament a l'assegurador. Llegir-ne més...

Recomanacions quan fa servir Incoterms

 1. Inclogui sempre l'expressió "Incoterms 2020" a continuació del terme Incoterms. Per exemple: "CIF Istanbul (Incoterms 2020)".
 2. Faci servir només els 11 Incoterms en vigor en la seva forma de tres lletres, seguida del punt o port de lliurament convingut.
 3. Doni instruccions precises al transportista respecte al terme Incoterms utilitzat per assegurar que el contracte de transport concordi amb el de compravenda.
 4. Els Incoterms FAS, FOB, CFR i CIF s'han d'utilitzar exclusivament per a transport marítim tradicional (mercaderies carregades a bord d'un vaixell).
 5. Per a contenidors, multimodal i càrrega general, faci servir els Incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP.
 6. Els Incoterms C (CIF, CFR, CIP i CPT) no són contractes d'arribada o lliurament en destinació, sinó contractes d'embarcament. El lliurament es produeix en origen, igual que en el grup F.
 7. Recordi que poden ser necessàries especificacions addicionals respecte a:
  • Quan tindrà lloc el lliurament i qui ha d'efectuar la càrrega i la descàrrega.
  • La cobertura de l'assegurança i el seu abast geogràfic i temporal.
  • Les limitacions respecte al transport (contenidors refrigerats, prohibició de mercaderia sobre coberta, etc.).
  • Les clàusules de força major, exoneratòries o d'extensió temporal, especialment si s'és responsable del despatx duaner o del lliurament en un punt situat a l'interior del país.
 8. Consulti la publicació Incoterms® 2020 de la Cambra de Comerç Internacional.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès