matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Què és una novació d’hipoteca?

Carlos S. Ponz - 03/04/2024
Compartir

En una novació d’hipoteca és possible canviar alguns aspectes del préstec hipotecari millorant les condicions per al titular.
 

A través d’una novació d’hipoteca es pot modificar alguna de les condicions del préstec hipotecari amb posterioritat al moment de la signatura. El motiu més habitual pel qual es duu a terme una novació és perquè durant el temps que dura una hipoteca se solen produir canvis en la situació financera del seu titular, com un canvi de treball o algun problema familiar, que poden afectar la seva solvència econòmica i la capacitat de pagament de les quotes.

Com funciona una novació?

Per mitjà d’una novació d’hipoteca, el propietari i el banc arriben a un acord en el qual es renegocien algunes condicions del préstec hipotecari sense haver de canviar d’entitat, cosa que sí passa, per exemple, en una subrogació d’hipoteca. 

Entre els principals avantatges que té fer una novació per al titular d’una hipoteca podem dir que és un procés relativament senzill d’efectuar, que ofereix la possibilitat de millorar les condicions pactades inicialment amb el banc i que, segons el cas, permet estalviar diners si es disminueix l’interès que s’ha de pagar.

Pot interessar-te: Puc reduir o ajornar el pagament de la hipoteca?

Què es pot modificar en una novació d’una hipoteca?

En una novació d’hipoteca és possible canviar diferents aspectes del préstec hipotecari, entre ells: 

  • Tipus d’interès: per exemple, passant d’un tipus d’interès fix a un altre de variable (o a l’inrevés) o a través d’un nou diferencial (que és la part fixa que se suma a l’índex de referència de la hipoteca).

  • Termini d’amortització: que es pot reduir (el que significa incrementar la quantitat que s’abona en cada quota) o incrementar (és a dir, que es rebaixa el que es paga en cada quota).

  • Capital prestat: que igualment es pot reduir o ampliar, la qual cosa incideix tant en l’import de les quotes com en el temps per completar el pagament de la hipoteca.

  • Sistema d’amortització: ja que és possible, per exemple, introduir un període de carència en el qual no s’abonarà cap quota.

  • Titular de la hipoteca: significa que canvia la persona que haurà de fer front al pagament de les quotes.

Quant costa fer una novació d’una hipoteca?

Per al titular, una novació d’una hipoteca comporta dues despeses principals:

  • Taxació de l’habitatge: que permet al banc conèixer el valor actual de l’immoble i decidir si concedeix o no la novació d’hipoteca i en quines condicions ho fa. Habitualment, la taxació d’un immoble sol tenir un cost que oscil·la entre els 250 i els 500 euros. 

  • Comissió per novació: que està indicada en l’escriptura de la hipoteca i que sol rondar entre el 0 % i l’1 % de l’import pendent per pagar.

La resta de despeses, com són la notaria, el Registre de la Propietat, l’impost d’actes jurídics documentats (IAJD) o la gestoria són a càrrec del banc.

Simulador de novació d’una hipoteca

Vegem amb un exemple el cost real que suposa per a un client la novació de la seva hipoteca. 

Si li queden 100.000 euros per pagar i el banc li aplica una comissió de novació d’una hipoteca del 0,5 %, les despeses que li suposaria completar la novació serien:

  • Comissió de novació d’hipoteca: 500 euros.

  • Cost de la taxació: uns 350 euros.

En total, el cost de la novació d’una hipoteca seria d’uns 850 euros.

És més barat una subrogació hipotecària o una novació d’una hipoteca?

La principal diferència entre una subrogació hipotecària i una novació d’una hipoteca és que en la primera es canvia el préstec hipotecari de banc, el que significa que varien tant el tipus d’interès com la seva durada, mentre que es manté l’antiguitat i la resta de les condicions, cosa que no té per què passar en una novació d’hipoteca.

Des del punt de vista del cost, per regla general una novació d’una hipoteca és més barata, ja que la comissió de novació és més petita. A més, la subrogació implica haver de buscar un banc nou en el qual contractar la hipoteca i negociar les noves condicions. 

Pot interessar-te: Quines són les despeses d’una subrogació hipotecària

Coneix les hipoteques del Banc Sabadell i tria la que millor respongui a les teves necessitats i a la teva situació econòmica. A més, podràs fer una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs.

Recorda que, si ho desitges, pots consultar un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes.

 

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Imagen de RDNE Stock project de Pexels

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca