Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de les
    nostres oficines
Le puede interesar...

 

Productes

Préstecs i crèdits

Necessita finançament per a les seves inversions?

Vol fer reformes, ampliacions, en el seu negoci?

A Banco Sabadell li oferim préstecs amb plans d'amortització àgils i adaptats a les seves necessitats, sense que el seu ritme de tresoreria es vegi alterat per pagaments irregulars i importants.

Més informació

Lísing

Finançament per a l'adquisició de béns d'actiu fix amb molts avantatges fiscals.

Més informació

Rènting

El rènting es basa en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. Pot ser contractat per qualsevol persona física o jurídica, malgrat estar especialment adreçat a empreses i professionals autònoms.

Rènting de cotxes per empreses

És la millor manera de disposar d'un cotxe sense haver de preocuparse de les despeses que aquest comporta.

Funciona com un contracte de lloguer amb una única quota mensual que inclou el vehicle i tots els serveis que necessita.

Més informació

Pòlisses de crèdit

Liquiditat inmediata en el seu compte habitual

Més informació

Garanties i avals

Més informació

Terminals punt de venda (TPVs)

Mitjà de cobrament que permet als establiments acceptar dels seus clients el pagament sense diners en efectiu.

Més informació

Credinstant

Finançament immediat per als clients del seu comerç, amb total flexibilitat i senzillesa.

Més informació