Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Instant Check

Negociació i compensació de xecs i pagarés des del seu mòbil

Instant Check és el servei de negociació i compensació de xecs i pagarés de Banc Sabadell.

Aquest servei innovador li permetrà ordenar la negociació i compensació dels seus xecs o pagarés fent només una fotografia del document amb la càmera del seu telèfon i indicar a continuació les dades bàsiques de la negociació i compensació.

Com es fa?

 Seleccioni l’opció Instant Check que trobarà en el menú de BS Mòbil
 

  • Esculli el compte on vol que se li faci l’ingrés i introdueixi l’import del document.
  • En la mateixa pantalla se li demanarà que faci una fotografia de l’anvers i el revers del document que vol ingressar.
  • Quan premi el botó enviar, de la fotografia que ens ha enviat s’obtindran totes les dades del document necessari per fer l’ingrés (dades del compte, número de document i tipus de document).
  • Revisi les dades que hem capturat i introdueixi la clau que li demanarem i iniciarem el tràmit d’ingrés i abonament del document.

Posteriorment, disposa d’un termini de 40 dies per lliurar el document original a qualsevol oficina del banc.