Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Empreses estrangeres

La xarxa de banca d'empreses, que actua sota les marques SabadellGallego, SabadellGuipuzcoano, SabadellHerrero i SabadellUrquijo, es beneficia de la llarga experiència acumulada pel banc des del seu origen en un excel·lent entorn geogràfic empresarial.

La banca d'empreses de Banc Sabadell és el resultat de la tradició al servei d'una oferta que es compon d'una extensa gamma de productes sustentada amb una resposta multicanal, sempre sota la tutela personalitzada dels nostres experts.

Més de vuitanta equips de professionals componen les unitats de banca d'empreses del banc. Són persones especialitzades en la gestió de les necessitats de mitjanes i grans empreses que s'adapten a cada client de manera individualitzada en qualsevol de les 800 oficines del banc o a les oficines especialitzades en empreses.

Solucions per a:

Productes i serveis: