Actualice o seu navegador

Actualice o seu navegador

Está usando unha versión antiga do seu navegador. Recomendámoslle que o actualice ou cambie de navegador para mellorar a súa experiencia na web.

Outras webs do grupo Oficinas
Lupa Axuda urxenteAxuda

Cargando...

Domiciliaciones

Ahora, domiciliar la nómina y los recibos en Banco Sabadell es muy sencillo

Domicilie su nómina o pensión
Para solicitar el cambio, solo tiene que rellenar y presentar firmada esta  Solicitud de cambio de domiciliación de nóminaDescargar documento PDF a su empresa.

También puede comunicarle directamente su número de cuenta.

Si lo que quiere es  domiciliar su pensión, debe comunicarlo directamente a la Seguridad Social o al organismo oficial que le abona la prestación.Domicilie os seus recibos


Encargámonos de xestionar a domiciliación dos seus recibos, sen ningún custo. Pode realizar a súa solicitude a través de BS Online ou da súa propia oficina:

Pode realizar a solicitude a través de BS Online, simplemente:

  • Descargue e encha desde o seu ordenador esta solicitud de cambio de domiciliación de recibos Descargar documento PDF 
  • Imprima, asine e dixitalice a solicitude.
  • Dixitalice os recibos que quere domiciliar e gárdeos en formato PDF ou JPG.
  • Envíenos a documentación xunto coa solicitude asinada premendo aquí.
Para presentar a solicitude na súa oficina:

* Esta solicitude estará dispoñible para clientes maiores de idade titulares dunha conta Banco Sabadell con sinatura indistinta (calquera titular da conta pode asinar unha orde). En caso contrario ou se a documentación achegada non fose correcta e completa, e a solicitude non puidese tramitarse por este canal, cómpre que se tramite en calquera das nosas oficinas. O banco resérvase o dereito de non aceptar solicitudes por este canal.

En virtude desta orde, o Banco comunicará ao emisor a súa solicitude de cambio de domiciliación.
O emisor é o  responsable do efectivo cambio, por iso lembre manter saldo suficiente na súa conta actual ata que a totalidade das domiciliacións sexan presentadas na súa conta actual ata que a totalidade das domiciliacións sexan presentadas á nova conta.