Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...


L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Simulador d’estalvi
  • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Li pot interessar...

Compte Expansió Empreses

El compte per a empreses creat pel banc de les millors empreses.

Cuenta Expansión Empresa

Estem en el moment de les millors empreses i ara la visió ha de ser creixement, ha de ser desenvolupament, ha de ser oportunitat.

  • Software gratuït de gestió de tresoreria
  • Zero comissions d'administració i manteniment
  • Operativa internacional gratuïta durant els 3 primers mesos
  • Accés al programa Exportar per Créixer i descomptes en la contractació d'assegurances especialitzades


Software gratuït de gestió de tresoreria

Zero comissions d’administració i manteniment

Operativa internacional gratüita durant els 3 primers mesos

Finançament preferent

Més avantatges exclusius del Compte Expansió Empreses


Canviem la visió. Reuneixi’s amb un dels nostres gestors especialitzats i prenguem les decisions.

Les Excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Empreses es mantindran sempre que el client canalitzi a través d’aquest compte, com a mínim, anualment, el 10% de la seva operativa (entesa com la seva xifra de facturació anual).
(1)  Domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.
(2)  3 Targetes de Dèbit BS Card MasterCard Business i 3 Targetes de Crèdit MasterCard Empresa Or Representació o Corporate Or Representació gratuïtes per compte.
(3)  Per nous clients. Queda exclosa l’operativa vinculada a riscos.
(4)  Protecció Comerços i Oficines és l’assegurança denominada Zurich Negocis i Protecció Empreses és l’assegurança denominadaZurich Pimes, ambdues de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E-0189. Aquestes assegurances estan subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa i tenen Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.