Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


BS Mòbil

Servei d'avisos i alertes (SMS i correu electrònic) i operativa habitual de BS Online en el seu mòbil.

 • Manteniment

  • Consulta i modificació contracte
  • Resum missatges
 • Gestió avisos i alertes

  • Alta nous avisos
  • Consulta i modificació
 • Activació del servei

  • Alta servei autònom
  • Alta servei empresa