Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Tregui el màxim profit a les seves compres

Amb la targeta Sabadell Mastercard Business Or, recuperi una part de les seves despeses.

Fins a un 5% de devolució. L’import màxim de devolució és de 30 euros.1
Gratuïta*. Sense cap cost d’emissió durant el primer any.
Pagui quan vulgui. A l’inici del mes següent o ajorni els seus pagaments.
Una targeta amb la qual tot torna cada dia! Perquè tot torna…

Li tornem fins a 30€ durant els dos mesos naturals següents al mes de l’activació. Però, a més a més:

Mòbil Controli el seu negoci
Amb l’app i el web de Banc Sabadell pot controlar com, quan i on es produeixen les seves despeses i les dels seus empleats. Quan vulgui i des d’on vulgui. A més a més, podrà veure diferenciades les despeses personals de les professionals.
Segur Viatgi segur
Amb l’assegurança d’assistència en viatges està protegit tots els dies de l’any en qualsevol part del món davant d’una situació relacionada amb el seu equipatge, una malaltia, un accident o fins i tot problemes jurídics.
Pagaments Organitzi els seus pagaments
Pagui a l’inici del mes següent i organitzi en un sol extracte totes les seves despeses mensuals, o ajorni-les. El que li vagi més bé al seu negoci!
Vol una cita amb un gestor especialitzat?
Rebrà l’orientació que necessiti.
Demani una cita

T'ajudem?

Teléfono963 085 000
Tots els dies, les 24 h.