Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Sabadell Consolida 94, F.I. Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • El comportament d’aquest trimestre per al Fons Sabadell Consolida 94 ha estat lleugerament negatiu, en un any marcat per la tornada de la inflació, les pujades dels tipus d’interès i la volatilitat en els preus dels principals actius financers

  • Els mercats han reaccionat de manera positiva a unes dades que indiquen que la inflació es desaccelera tant a Europa com als Estats Units, una relaxació de les polítiques COVID zero a la Xina i una publicació de resultats del tercer trimestre millor del que s’esperava. El posicionament del Fons continua sent defensiu, amb un percentatge d’inversió en borsa per sota del seu objectiu i les durades reduïdes en renda fixa, amb una visió més positiva de la renda fixa privada de bona qualitat.

  • A 31 de desembre de 2022, el Fons Sabadell Consolida 94, FI acumula una rendibilitat anual del -4,59 %.

Rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures.
Sabadell Consolida 94, FI està registrat a la CNMV amb el número 5530. El fullet, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV. L’indicador de risc representa el perfil de risc i rendiment tal com es presenta en el document de dades clau per a l’inversor (DFI). La categoria més baixa no implica que no hi hagi risc. L’indicador de risc no està garantit i pot canviar amb el temps.