Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


InverSabadell 25, F.I., InverSabadell 50, F.I. i InverSabadell 70, F.I. Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • El comportament durant el quart trimestre d’aquest any per als Fons InverSabadell ha estat positiu per la bona evolució dels actius de renda variable i renda fixa, en un any marcat per la tornada de la inflació, les pujades dels tipus d’interès i la volatilitat en els preus dels principals actius financers.

  • Els mercats han reaccionat de manera positiva a unes dades que indiquen que la inflació es desaccelera tant a Europa com als Estats Units, una relaxació de les polítiques COVID zero a la Xina i una publicació de resultats del tercer trimestre millor del que s’esperava. En renda fixa tenim un posicionament lleugerament positiu, especialment als Estats Units, i a la borsa el percentatge d’inversió està per sota del seu objectiu.

  • A 31 de desembre de 2022, el Fons InverSabadell 25, FI acumula una rendibilitat anual del -11,15 %, InverSabadell 50, FI del -12,49 % i el Fons InverSabadell 70, FI del -12,95 %, tots en classe Base.

Rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures.
InverSabadell 25, FI està registrat a la CNMV amb el número 3598. InverSabadell 50, FI està registrat a la CNMV amb el número 2460. InverSabadell 70, FI està registrat a la CNMV amb el número 2461. El fullet, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV. L’indicador de risc representa el perfil de risc i rendiment tal com es presenta en el document de dades clau per a l’inversor (DFI). La categoria més baixa no implica que no hi hagi risc. L’indicador de risc no està garantit i pot canviar amb el temps.