Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Setembre 2022. Anàlisi dels mercats financers Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • Juliol i part d'agost ens van deixar un rebot interessant, però va ser pràcticament corregit les últimes setmanes d'agost.
  • L'energia i la inflació a Europa centren l'atenció dels inversors davant de les perspectives d'un hivern ple de reptes i amb dubtes sobre el subministrament de gas rus.
  • Els bancs centrals confirmen el to restrictiu per combatre la inflació i adverteixen que l'ocupació i el creixement podrien patir pel camí, cosa que convida a mantenir una visió cauta sobre l'evolució dels mercats.