Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Com afecta l'encariment de l'energia a la inversió en sostenibilitat? Veure més vídeos

L'increment de preus en els combustibles fòssils després de la guerra d'Ucraïna i el canvi d'estratègia de la Unió Europea per aconseguir un grau d'independència energètica més gran potenciaran la inversió en la transició energètica i obriran oportunitats en renovables i energies alternatives com la de l'hidrogen.