Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Amundi Fund Solutions ICAV - Sabadell Urquijo Acumulación i Sabadell Urquijo Crecimiento Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • L'aliança estratègica amb Amundi és una gran oportunitat per oferir a clients de Banca Privada dues solucions d'inversió a mida de les seves necessitats, gestionades directament per Amundi, un líder europeu en fons multiactiu.
  • Sabadell Urquijo Acumulación és el més conservador dels dos fons i inverteix un màxim del 40 % de la cartera en renda variable, renda fixa High Yield, mercats emergents, matèries primeres i béns immobles. Sabadell Urquijo Crecimiento té un perfil més dinàmic. Inverteix entre el 40 % i el 80 % en actius de risc.
  • El procés d'inversió dels fons es basa en la combinació de quatre pilars: Estratègies macro, Estratègies de cobertura, Posicions satèl·lit i Selecció d'actius.
  • En les condicions actuals de mercat, caracteritzades per la confluència de diversos shocks (inflació, canvi de polítiques monetàries, guerra a Ucraïna), es fa més palesa que mai la necessitat de comptar amb una gestió professional i dedicada exclusivament a identificar els actius més adequats en termes de risc i rendibilitat i optimitzar la seva combinació, com la que ofereixen els nostres fons de Sabadell Urquijo.


Rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures.

Els fons estan registrats a la CNMV. El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. L'indicador de risc representa el perfil de risc i rendiment tal com es presenta en el Document de dades clau per a l'inversor (KIID). La categoria més baixa no implica que no hi hagi risc. L'indicador de risc no està garantit i pot canviar amb el temps.