Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Sabadell Economía Digital, FI Veure més vídeos

  • Sabadell Economía Digital, FI és un fons d'inversió que inverteix principalment en fons de renda variable o en accions de companyies impulsades per la disrupció digital. El 2021, amb dades a 30 de novembre, la rendibilitat del fons és del +23 % en la classe base. En una escala d'1 a 7, el perfil de risc del fons és de 6.

  • El fons inverteix un 25 % en companyies líders de la digitalització: Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft i Netflix. La resta dels actius s'inverteix en fons que hem agrupat en diverses subtemàtiques, com la robòtica, la intel·ligència artificial o el big data. A cadascun d'aquests blocs, seleccionem els fons que creiem que estan més ben gestionats.

  • Mostra d'això és que els darrers mesos hem afegit el fons Candriam Equities Robotics and Innovative Technology, incrementant així la diversificació de la cartera, les inversions de la qual es realitzen en companyies a escala global que puguin beneficiar-se de les innovacions en tecnologia i robòtica, i per altra banda, hem reduït la posició del fons Axa Framlington Robotech.


 

Sabadell Economía Digital, FI. Risc 6/7
Sabadell Economía Digital, FI està registrat a la CNMV amb el número 5345. El prospecte, el DFI i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines Banc Sabadell, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.