Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Maig 2020. Anàlisi dels mercats financiers



 Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • Les borses recuperen part del terreny perdut en un dels millors mesos des de 1975. Aquest millor to es basa en la reducció del ritme d'expansió del virus a Europa i als EUA i les mesures monetàries i fiscals aplicades per la majoria de països.

  • El mes d'abril de 2020 serà recordat com a mes en què el petroli va cotitzar en negatiu. La frenada de l'activitat a nivell global i la reducció del consum de petroli, va fer que el preu del cru americà arribés a cotitzar en terreny negatiu.

  • Els mercats posen el seu focus en la reactivació de l'economia. Una vegada controlada la propagació del virus, la tornada a la normalitat serà la clau per a l'evolució dels actius. Després de les caiguda, comencen a aflorar oportunitats d'inversió com el deute corporatiu, que compta amb el suport dels bancs centrals.