Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Juny 2019. Anàlisi dels mercats financers Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • Les borses corregeixen pel ressorgiment de les tensions comercials entre els EUA i la Xina, en un context d'un excel·lent comportament dels mercats des de l'inici d'any.

  • Els EUA incrementen els aranzels del 10% al 25% a productes xinesos importats per valor de 200.000 milions de dòlars. Com a represàlia, la Xina ha fet el mateix per a les seves importacions de productes americans per valor de 60.000 milions de dòlars.

  • Contraresten aquesta escalada comercial les polítiques més favorables dels principals bancs centrals i una dinàmica positiva dels resultats empresarials. Aquests factors que continuaran donant suport als mercats.