Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Maig 2019. Anàlisi dels mercats financiers Veure més vídeos

En aquest vídeo destaquem:

  • L'excel·lent comportament de les borses ha suposat un dels millors primer trimestre dels últims 20 anys. La majoria dels índexs han recuperat pràcticament la totalitat de les caigudes de l'última part de 2018.

  • Aquests bons resultats es recolzen en els avanços en les negociacions comercials entre els EUA i la Xina, en l'extensió dels terminis per a un acord del Brexit, i en el canvi en les expectatives de pujades de tipus dels principals bancs centrals.

  • Les polítiques monetàries menys restrictives, juntament amb l'estabilització de la confiança empresarial i la bona evolució que està mostrant la campanya de resultats empresarials del primer trimestre, són factors que continuaran donant suport als mercats.