matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte Seguretat
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Quina hipoteca s'adapta millor al meu perfil?

Carlos S.Ponz, Publicitat - 07/01/2024
Compartir

Hi ha diferents tipus d'hipoteques. I no n'hi ha una de millor que una altra, sinó que hi ha hipoteques millors que altres en funció de l'edat, els ingressos o les preferències personals del comprador

Hi ha diferents criteris a l'hora de diferenciar les hipoteques: segons el nivell de finançament, si és per a una primera o segona residència, o en funció dels terminis d'amortització. No obstant això, el més utilitzat és el que les diferencia tenint en compte el tipus d’interès. En aquest senti, hi ha hipoteques a tipus fix i a tipus variable:

  • Hipoteca a tipus fix: l’interès es manté inalterat durant tota la vida del préstec. És a dir, no està subjecte a les variacions de l'índex de referència, que a Espanya és principalment l’Euríbor. En general, ofereix uns tipus d'interès més elevats que les hipoteques a tipus variable i té un termini més reduït. D'una banda, ofereix seguretat perquè no es veu alterada pel mercat, però també impedeix que el titular es pugui beneficiar una baixada dels tipus d'interès.
  • Hipoteca a tipus variable: la quota de la hipoteca puja o baixa en funció de l’evolució de l'Euríbor. Solen tenir uns tipus d'interès més baixos que les hipoteques a tipus fix, però està subjecta als canvis que es produeixin en els mercats.

A més, com a combinació de les anteriors, hi ha la hipoteca a tipus mixt. Durant els primers anys del préstec, s'aplica un tipus d'interès fix i, posteriorment, es passa a un de variable.

Et pot interessarDescobreix què t’interessa més, sila hipoteca a tipus fix o a tipus variable

Pros i contres dels diferents tipus d'hipoteca

Els avantatges principals de les hipoteques a tipus fix són l'estabilitat i la seguretat que aporten. Eviten ensurts i permeten la planificació de l'economia familiar, ja que el titular sap que sempre pagarà la mateixa quota per la hipoteca. No obstant això, les hipoteques a tipus fix, a llarg termini suposen unes quotes mensuals més elevades i tenen comissions més grans quan es fa una amortització anticipada.

Per la seva banda, les hipoteques a tipus variable habitualment tenen comissions més baixes i són més econòmiques a curt termini. Però per contra, les quotes poden variar al llarg de la vida del préstec segons com evolucioni l'Euríbor.

Quin tipus d'hipoteca em convé més?

Amb tota aquesta informació, moltes persones es pregunten quina és la hipoteca que millor s’adapta a la seva situació. La veritat és que no hi ha una hipoteca millor o pitjor, sinó que depèn de les preferències de cada comprador i de la tolerància al risc.

L'edat, els ingressos o el perfil del futur propietari condicionen aquesta elecció. Les hipoteques a tipus fix són les preferides per les persones més conservadores o per les que tenen l’immoble llogat. Així, mantenen la rendibilitat estable. En canvi, les persones més joves amb bones perspectives laborals o aquelles amb prou estabilitat financera estan disposades a assumir més riscos i solen decidir-se per hipoteques a tipus variable.

En conclusió, una hipoteca a tipus fix és recomanable per als qui valoren més l'estabilitat, mentre que una a tipus variable és aconsellable per a qui pot assumir els canvis resultants de l’evolució del mercat. A més, les primeres estan pensades per a terminis d’amortització més curts que no solen excedir els 20 anys i les segones per a un període més llarg, que pot oscil·lar entre els 30 i els 40 anys.

Una hipoteca a tipus fix és recomanable per qui valora més l'estabilitat i un a tipus variable per qui pot assumir els canvis resultants de l'evolució del mercat

Aspectes a tenir en compte abans de contractar una hipoteca

Signar una hipoteca suposa moltes vegades prendre una decisió que pot vincular el comprador de l'habitatge durant un llarg període de temps. Les entitats bancàries, en general, financen un màxim del 80 % del valor de taxació de l'habitatge. Per això, des del punt de vista del pressupost és important parar atenció a:

  • Tenir estalvis que cobreixin com a mínim el 20 % del valor de l’immoble
  • Tenir estalviat entre el 10 % i el 15 % per fer front a les despeses addicionals que comporta la compra, com ara els imposts o els de notaria
  • Destinar, segons indiquen la major part d'experts, un màxim del 30 % dels ingressos mensuals a pagar la hipoteca

A més, és important tenir un assessorament que serveixi de guia per a la presa d'aquesta decisió per aconseguir que la hipoteca escollida s'adapti el màxim possible al perfil del comprador i a les seves necessitats.

Vols que un expert t'aconselli sobre què s’adapta millor al teu perfil sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca