matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Quina és la deducció per habitatge habitual?

Elvira Esparza - 22/04/2024
Compartir

La deducció per habitatge habitual permet al propietari deduir-se una part dels diners que abona en la seva hipoteca o en una reforma.

Hisenda va suprimir la deducció per la compra de l’habitatge habitual en 2013. No obstant això, és possible aplicar-hi aquesta deducció si el contribuent compleix algunes condicions. Qui té dret a una deducció per habitatge habitual?

 • L’habitatge ha de ser la teva residència habitual.

 • S’ha d’haver adquirit abans de l’1 de gener de 2013 o, si s’han pagat quantitats per rehabilitació o obres, també amb caràcter previ al 2013 (les obres van haver de finalitzar abans de l’1 de gener de 2017).

 • Haver aplicat aquesta deducció en la Renda de 2012 o abans.

Qui té dret a una deducció per habitatge habitual?

Segons Hisenda, perquè un habitatge sigui considerat com a habitual ha de complir dos requisits:

 • El titular ha d’haver-hi residit de manera continuada durant almenys 3 anys, encara que Hisenda també el considerarà habitatge habitual si no es compleix aquest termini per causes com són defunció, matrimoni, separació, trasllat laboral o per obtenir la primera ocupació.

 • El propietari ha d’habitar l’habitatge de manera efectiva i permanent en un termini no superior a 12 mesos des de la data d’adquisició o finalització de les obres.

A l’efecte de la deducció, també es consideren com a habitatge habitual els annexos com jardins, parcs, piscines o instal·lacions esportives, sempre que s’adquireixin conjuntament amb l’habitatge i les places de garatge, amb dos com a màxim.

Què es considera un habitatge habitual?

Segons Hisenda, perquè un habitatge sigui considerat com a habitual ha de complir dos requisits:

 • El titular ha d’haver-hi residit de manera continuada durant almenys 3 anys, encara que Hisenda també el considerarà habitatge habitual si no es compleix aquest termini per causes com són defunció, matrimoni, separació, trasllat laboral o per obtenir la primera ocupació.

 • El propietari ha d’habitar l’habitatge de manera efectiva i permanent en un termini no superior a 12 mesos des de la data d’adquisició o finalització de les obres.

A l’efecte de la deducció, també es consideren com a habitatge habitual els annexos com jardins, parcs, piscines o instal·lacions esportives, sempre que s’adquireixin conjuntament amb l’habitatge i les places de garatge, amb dos com a màxim.

Quina quantitat em puc deduir per habitatge habitual?

La quantitat màxima que es pot deduir per adquisició d’un habitatge habitual, si compleix els requisits anteriors, és el 15 % de la quantitat invertida anualment en la hipoteca, amb un màxim de 9.040 euros. En total, la quantitat màxima que es pot desgravar és de 1.356 euros.

Per exemple, si aquest any s’ha pagat 10.000 euros en la hipoteca, només és possible deduir 1.356 euros (és a dir, el 15 % del límit màxim anual de 9.040 euros). Aquests 1.356 euros es restarien de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que s’haurà de pagar.

Aquests límits s’apliquen tant a declaracions individuals com conjuntes. En el cas que es facin declaracions individuals, cada titular d’una hipoteca té dret a una deducció del 15 % sobre l’import destinat al seu préstec hipotecari durant l’exercici (amb el topall de 9.040 euros). Si els titulars opten per fer declaracions individuals, entre tots dos poden aconseguir els 18.080 euros de desgravació en l’IRPF.

És a dir, que si es fan declaracions individuals es podria aconseguir un estalvi que sumés fins a 2.712 euros, mentre que si es fa una declaració conjunta, la deducció del 15 % només s’aplica per a un màxim de 9.040 euros, de manera que l’estalvi anual aconseguiria com a topall 1.356 euros.

Quines altres despeses em puc desgravar del meu habitatge habitual?

A més de la quota hipotecària, també es poden desgravar les despeses següents:

 • Assegurances de vida i llar si són obligatòries en contractar la hipoteca o bonifiquen el tipus d’interès.

 • Despeses notarials, de gestoria i taxació.

 • Despeses de l’escriptura.

 • Despeses de cancel·lació de la hipoteca.

Pot interessar-te: Assegurança de vida en una hipoteca: és obligatòria?

Quines són les deduccions autonòmiques per habitatge habitual?

A més de la possibilitat d’acollir-se a una deducció estatal, si es compleixen les condicions requerides, hi ha deduccions autonòmiques per la compra d’un habitatge habitual. Aquests beneficis fiscals varien en funció de cada territori i poden canviar d’un exercici a l’altre.

De cara a la campanya de la renda 2024, corresponent a l’exercici 2023, les deduccions per habitatge habitual a nivell autonòmic són:

 • Andalusia: el 5 % si els compradors són menors de 35 anys o si la casa és de protecció oficial.

 • Aragó: el 3 % per a les víctimes de terrorisme i el 5 % per a menors de 36 anys que comprin el seu primer habitatge en nuclis de menys de 3.000 habitants.

 • Astúries: el 3 % per als contribuents amb discapacitat i del 5 % al 10 % si s’adquireix en municipis en risc de despoblació, si són menors de 35 anys, és família nombrosa o monoparental.

 • Canàries: el 3,5 % de les quantitats pagades si la suma de les bases imposables general i de l’estalvi és inferior a 16.500 euros. En el cas que aquesta quantitat estigui entre 16.500 euros i 33.000 euros, el percentatge de deducció és del 2,5 %. 

 • Cantàbria: el 15 % en obres fetes a l’habitatge amb un límit de 1.000 euros.

 • Castella-la Manxa: el 15 % per adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual en zones escassament poblades (menys de 5.000 habitants).

 • Castella i Lleó: el 15 % en habitatges adquirits per menors de 36 anys en nuclis amb escassa població i el 7,5 % en adquisició d’habitatges de nova construcció.

 • Catalunya: l’1,5 % per rehabilitació de l’habitatge habitual (la base màxima d’aquesta deducció s’estableix en un import de 9.040 euros anuals). Encara que, com a altres comunitats autònomes, es manté el 7,5 % del tram autonòmic de deducció per inversió en habitatge habitual, si es tracta d’obres d’adequació de l’habitatge habitual de persones amb discapacitat s’hi aplica un 15 %. A més, serà possible implementar un percentatge incrementat del 9 % en determinades situacions, si és menor de 32 anys, haver estat a l’atur durant 183 dies o més, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 % o formar part d’una unitat familiar que inclogui almenys un fill. Per gaudir del 9 % de deducció és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no excedeixi de 30.000 euros.

 • Comunitat de Madrid: el 25 % amb un límit de 1.031 euros en els interessos de la hipoteca jove per als menors de 30 anys i el 10 % per adquisició d’habitatge per naixement o adopció de fills (amb un límit màxim de 1.546,50 euros).

 • Comunitat Valenciana: el 5 % en el primer habitatge per a menors de 35 anys si es compra amb ajudes públiques o en municipis amb el risc de despoblament. També 112 euros per contribuent, sempre que hagi destinat efectivament, durant el període impositiu, a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual quantitats procedents d’una subvenció per a tal fi concedida per la Generalitat.

 • Extremadura: el 3 % per habitatge per a joves i víctimes del terrorisme i el 5 % en localitats de menys de 3.000 habitants.

 • Galícia: el 15 % en l’adquisició i rehabilitació d’habitatges en els projectes de poblets model. També el 15 % de les quantitats invertides en l’exercici en la rehabilitació d’immobles que siguin propietat del contribuent situats als centres històrics.

 • La Rioja: el 15 % per habitatge habitual per a joves menors de 36 anys, el 5 % de les quantitats satisfetes en l’exercici en l’adquisició, rehabilitació o construcció de l’habitatge habitual en petits municipis i el 8 % per a un segon habitatge en el medi rural.

 • Múrcia: el 5 % per habitatge habitual per a joves menors 35 anys i el 10 % per a l’adquisició d’un habitatge habitual per part de famílies nombroses.

Si estàs interessat en contractar un préstec hipotecari pots consultar quan vulguis les hipoteques del Banc Sabadell. A més d’informació d’interès, hi trobaràs la possibilitat de fer una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs.

En qualsevol cas, pots recórrer a un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Fotografia de janeb13 a Pexels

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca