matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Què és el TIN d’una hipoteca?

Patricia Gea, Publicitat - Tue Apr 30 11:37:06 CEST 2024
Compartir

El TIN informa del cost efectiu d’un préstec hipotecari i serveix per saber quin percentatge pagarà el titular pel capital prestat.

Abans de contractar una hipoteca és important conèixer el significat dels termes clau de l’operació, com el tipus d’interès nominal (TIN), la taxa anual equivalent (TAE) o l’euríbor. Disposar d’aquesta informació facilita la presa de decisions i ajuda el futur propietari a comprendre com afecten aquests factors la quota mensual de la hipoteca. 

Què és el TIN?

El TIN és el percentatge d’interès fix que l’entitat bancària aplica pel servei de prestar els diners. És un indicador amb caràcter oficial establert pel Banc d’Espanya i és obligatori en tota mena de préstecs. És a dir, si una hipoteca és de 100.000 euros al 2 %, el TIN serà aquest 2 %. 

El TIN assenyala el cost efectiu de la hipoteca, però no inclou les despeses derivades d’aquesta operació, simplement serveix per saber quin percentatge pagarà el titular pel capital prestat. 

Per tant, la utilitat que ofereix el TIN per als titulars del préstec és la seva invariabilitat, ja que permet planificar les despeses sobre aquesta quantitat fixa que s’ha de pagar al banc amb cada quota de la hipoteca.

Com es calcula el TIN?

El TIN consta simplement d’un percentatge fix que es pot calcular de manera setmanal, mensual, trimestral o anual. A Espanya, el més freqüent és que les entitats bancàries calculin aquest tant per cent de manera mensual per reflectir-lo en les condicions dels préstecs hipotecaris.

En una hipoteca a tipus variable, el TIN s’obté sumant l’euríbor al diferencial aplicat pel banc. 

  • L’euríbor és l’índex a què estan referenciades la majoria de les hipoteques a tipus variable a Espanya. Aquest es revisa cada 6 o 12 mesos i en funció de la seva evolució, la quota mensual de la hipoteca puja o baixa. 

  • El diferencial és un percentatge fixat per l’entitat bancària que roman constant durant tota la vida del préstec.

En canvi, en una hipoteca a tipus fix, el TIN el compon únicament el diferencial fixat pel banc. Recorda que, en el cas de les hipoteques mixtes, durant els primers anys del préstec s’aplica un tipus d’interès fix i, posteriorment, es passa a un de variable.

Pot interessar-te: Què és l’euríbor i com afecta la meva hipoteca?

En què es diferencien el TIN i la TAE?

La TAE indica el cost o el rendiment efectiu d’un producte financer. És a dir, és un percentatge que reflecteix el cost real i final de la hipoteca. A més de calcular el TIN, comprèn un altre tipus de despeses com són les comissions, la contractació d’una assegurança de vida o la taxació. A més, per calcular la TAE s’han de tenir en compte múltiples factors, com la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, semestrals, etc.) i altres despeses associades a la hipoteca.

En definitiva, el TIN no ofereix cap informació completa al comprador de l’habitatge, mentre que la TAE aporta una visió real de la despesa que suposa per al futur propietari la contractació d’una hipoteca.

Informa’t amb més detall sobre les hipoteques del Banc Sabadell i troba la que millor encaixi amb la teva situació econòmica. A més d’altres utilitats i recursos, podràs fer una simulació hipotecària1.

Si necessites assessorament professional, pots recórrer a un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Fotografia de Towfiqu barbhuiya a Pixabay
Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca