matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
Internacionalizaciò

Com pot fer el salt a l’exterior la teva pime

Carlos S.Ponz  - 08/11/2022
Compartir

L’assessorament professional i l’anàlisi prèvia són dues eines fonamentals perquè una empresa afronti amb èxit la seva internacionalització.

Actualment, qualsevol empresa pot fer el salt al mercat exterior gràcies a la digitalització, que facilita dur a terme l’aventura internacional amb més possibilitats d’èxit. De tota manera, abans de llançar-se a un nou mercat cal fer un procés d’anàlisi, planificació i assessorament, ja que no és un pas senzill sinó que cal tenir en compte moltes variables.

Què he de tenir en compte abans d’internacionalitzar el meu negoci?

Créixer cap a l’exterior comporta molts beneficis per a una empresa, com ara augmentar els ingressos, impulsar la facturació i la base de clients, o diversificar les branques d’activitat, alhora que es poden reduir els riscos inherents a qualsevol negoci. També afavoreix la competitivitat i potencia el desenvolupament de l’organització en diferents àrees.

No obstant això, abans d’internacionalitzar una empresa convé fer una anàlisi que tingui en compte des de la viabilitat econòmica i financera, fins als terminis temporals en què es podrà executar cada apartat previst. En tot això, una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) és clau, perquè possibilita avaluar tots els avantatges, riscos i inconvenients del model de negoci d’una organització i, amb aquesta informació, discernir si l’oferta de productes i serveis que es vol internacionalitzar té possibilitats reals d’èxit.

Gràcies a una anàlisi DAFO és possible dissenyar una estratègia que tingui en compte una sèrie d’eines per augmentar les garanties comercials sobre el pla d’internacionalització. A més, comptar amb un gestor expert com el de l’entitat bancària és fonamental, atès que aquest professional pot analitzar de manera estratègica totes les claus del procés i proporcionar el seu punt de vista especialitzat per a la presa de decisions. Per exemple, facilitarà la identificació d’ajuts que poden ser determinants per afrontar la internacionalització i ajudar perquè una petita i mitjana empresa (pime) pugui accedir i complir els requisits que es demanen en alguna de les convocatòries del fons europeu Next Generation EU.

Passos per internacionalitzar una empresa

Un cop feta l’anàlisi DAFO i avaluada la informació que proporciona sobre l’empresa, cal dur a terme una sèrie de passos per internacionalitzar un negoci:

  • Saber si es compta amb els recursos per exportar. Per exemple, si es podran afrontar els enviaments des d’un punt de vista logístic i de gestió, de quina manera s’efectuaran els pagaments internacionals o quins canvis caldrà fer en relació amb els inventaris.
  • Establir objectius. Aquests han de ser realistes i estar d’acord amb els recursos de l’empresa i amb la seva activitat.
  • Elaborar un pla de màrqueting internacional. Cal analitzar elements com els valors de marca que es volen transmetre, el públic objectiu al qual ens dirigirem, quins canvis en els hàbits de consum hi ha respecte del mercat nacional o l’estat dels competidors al sector on s’operarà.
  • Escollir el canal de comercialització. Decidir si s’optarà per la via de venda física, per la digital o per una combinació de totes dues. En cas que hi hagi una part digital, avaluar quines eines s’utilitzaran i com s’executarà l’estratègia de posicionament online.
  • Analitzar la regulació del nou mercat. Així com les possibles barreres d’entrada (socials, econòmiques, de preferències dels consumidors, etc.) que hi pugui haver.
  • Determinar què diferenciarà l’empresa en aquest nou mercat. El més habitual és intentar innovar en producte, preu, servei, branding o packaging. A més, cada vegada hi ha més empreses que volen posicionar-se com a empreses sostenibles, cosa que implica un canvi en la filosofia total de gestió del negoci; cal analitzar-ne prèviament l’impacte en detall.

Assessorament professional

Amb la Guia pràctica de comerç exterior: exportar per créixer‘ de Banc Sabadell, els empresaris poden obtenir informació de gran valor a l’hora de dur a terme la seva internacionalització. En concret, aporta anàlisis i dades sobre la documentació comercial, els mitjans de pagament i de finançament, la normativa de moviments de capitals o sobre les particularitats relacionades amb el transport i les duanes. A més, aquest document ofereix molts exemples pràctics que ajudaran, de manera estructurada i eficient, a prendre la decisió més convenient per fer créixer l’empresa a l’exterior.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografía de Quang Nguyen Vinh a Pexels

Compartir


Link
matricula-

Portem més de 140 anys al costat de les empreses

Creiem que la millor manera d'ajudar-te a créixer és involucrar-nos com si fóssim part del teu equip. Per això, sempre tens un gestor i especialistes per oferir-te solucions a mida, sigui quina sigui la mida i el sector del teu negoci.

Saber mésSaber més