matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
Ajudes Europees

Com pot accedir una empresa al fons europeu Next Generation EU

Carmen Urraca, Directora de Fons Europeus de Banc Sabadell - Fri Feb 11 14:27:18 CET 2022
Compartir

Un assessorament adequat pot marcar la diferència perquè les empreses tinguin èxit en la recepció d'ajudes del fons europeu Next Generation EU. El sector bancari i les associacions jugaran un paper clau per aconseguir-ho

Espanya té davant seu una gran oportunitat de reactivar la seva economia gràcies a l'arribada dels fons procedents de la Unió Europea (UE), el principal baluard del qual és el fons europeu Next Generation EU. Es tracta d'un pla dotat amb 750.000 milions d'euros, Espanya en rebrà 140.000 milions d'euros fins a l'any 2026. Des del punt de vista de les empreses, és molt important conèixer de quina manera es canalitzaran aquests ajuts i quins són els objectius prioritaris per al Govern amb aquestes.

Dos grans vectors

A Espanya, les petites i mitjanes empreses (pimes) suposen el 99,8 % del teixit empresarial i donen feina al voltant de dues terceres parts de la població activa (més del 66 %). Segons un estudi del Banc d’Espanya, les pimes van facturar un 2 % menys que els sectors respectius durant el tercer trimestre del 2021 respecte a l'últim trimestre del 2019, és a dir, abans de l'esclat de la pandèmia. Entre les conclusions del document es destaca que a la pèrdua de quota de mercat davant les companyies més grans s'ha sumat una caiguda en la competitivitat encara més gran durant la fase de recuperació, agreujada especialment durant l’últim semestre de 2021.

Això reflecteix que les pimes han estat les més exposades i vulnerables a l'incert context econòmic, però, paradoxalment, també són les que presenten una oportunitat més gran de transformació i de reactivació gràcies als ajuts del fons europeu Next Generation EU.

Pot interessar-te: Aquests són els ajuts que rebran les pimes i els autònoms

Aquest pla d’ajuts s’estructura entorn de dos vectors principals de transformació: la transició ecològica, que aglutinarà un 37 % del total dels fons; i la transformació digital, que, en el cas espanyol, absorbirà un 33 % dels recursos. A més, hi ha dos eixos transversals més, com són la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol es desenvolupen les 10 polítiques palanca que integren 30 línies d'actuació. Precisament, al PRTR s'insta les pimes a formalitzar aliances i consorcis per disposar d'un potencial d'arrossegament més gran i, amb això, poder optar a un nombre més gran d'ajudes.

El rol del sector bancari i dels col·legis professionals

La indústria bancària exercirà un paper fonamental per cofinançar les inversions, canalitzar les ajudes i exercir un efecte d'amplificació. Com indica Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, “la banca té un rol sectorial per cohesionar el teixit productiu i compta amb un valor afegit d'una xarxa de contactes a administracions, empreses i distribuïdors que s'anticipa clau per descongestionar les càrregues burocràtiques”. En aquesta línia, l’experta afirma, a més, que el sector bancari “serà clau en el cofinançament dels projectes, molts dels quals no estaran coberts al 100 % pel paraigua del PRTR. En paral·lel, també compta amb la capacitat tecnològica i tècnica necessària per a la canalització d'aquestes ajudes”.

D'altra banda, les pimes també poden trobar ajuda per optar a aquests fons europeus gràcies a les seves respectives associacions sectorials. Tant les cambres de comerç, els col·legis professionals, les associacions empresarials territorials i sectorials, com les patronals, encapçalades per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), els clusters i les universitats estan tenint un paper molt actiu en la identificació de projectes i en la provisió d'informació i assessorament per a les empreses.

La col·laboració publicoprivada, element clau

Tal com es recull al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, la distribució del fons europeu Next Generation EU entre les empreses es durà a terme mitjançant tres instruments principals:

  • Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), que fomenten la col·laboració publicoprivada per a la identificació de projectes singulars.
  • Les subvencions per al finançament d’actius privats mitjançant convocatòries de concurrència competitiva.
  • Els procediments de licitació pública.

La col·laboració publicoprivada, segons recull la normativa, s'estructura gràcies a tres vies: les agrupacions, que cal constituir abans de dur a terme una sol·licitud encara que estiguin condicionades a ser beneficiàries d'un ajut; els consorcis, que necessiten un informe favorable previ del corresponent Comitè Tècnic; i les societats d’economia mixta, que estaran formades per una majoria de capital públic amb capital privat. Per aconseguir l’èxit en una d’aquestes convocatòries, les empreses han de pensar en fórmules de col·laboració, fins i tot, entre competidors, aglutinant el nombre més gran d’interessos amb un enfocament integrador, que pugui ser mesurable i verificable més endavant.

La importància de comptar amb l’assessorament adequat

Un informe de KPMG i la CEOE subratlla que, encara que al 45 % de les empreses a Espanya li agradaria beneficiar-se d'aquestes ajudes, el desconeixement sobre com accedir-hi suposa un gran obstacle per plantejar-se acudir a alguna convocatòria. Per això, els empresaris hauran d'estar molt atents per informar-se sobre les diferents convocatòries que publicaran els ministeris, els organismes dependents, les comunitats autònomes o les entitats locals. Per a ells, suposarà un repte, però també una gran oportunitat, cosa que els obligarà a fer una reflexió estratègica per veure com l'empresa s'hauria de transformar a futur en algun dels eixos prioritaris.

En aquest context, l’assessorament serà clau perquè les pimes revisin adequadament les estratègies, preparin les seves estructures financeres i la seva capacitat d'endeutament de cara a les ajudes potencials. I és per això que el paper de les entitats financeres serà clau, tant per complementar les necessitats econòmiques que tinguin les empreses, com per oferir-los un servei d'informació, d'assessorament professionalitzat i d'acompanyament en el procés que els aporti seguretat i confiança i els permeti beneficiar-se dels fons i aprofitar-los de manera òptima.

Per aconseguir aquest propòsit, entitats com Banc Sabadell, mitjançant un acord amb PwC, ja estan treballant activament per oferir aquest assessorament a les empreses, posant a la seva disposició un equip de més de 100 consultors especialitzats que acompanyaran les organitzacions en tot el procés de plantejament de projectes i de sol·licitud del fons europeu Next Generation EU.

Pot interessar-teBanc Sabadell t'ajuda a descobrir les claus del fons Next Generation EU

Compartir


Link
matricula-

Descubreix les ajudes europees que impulsaran el teu negoci

El nostre equip t’acompanya pas a pas per identificar les millors ajudes per a tu i perquè la gestió i la tramitació siguin més senzilles.

Coneix-ne més sobre els Fons Next Generation EUConeix-ne més sobre els Fons Next Generation EU