Castellano
 

Política de privacitat

Banc Sabadell recopila la informació dels seus usuaris en relació amb els serveis que ofereix (a partir d’ara, el servei) segons el que s’estableix a continuació.

Quina informació necessitem?

El banc recull i tracta bàsicament l’identificador d’usuari del servei de banca a distància.

Com utilitzem la informació?

Informació de l’usuari

Quan es crea un compte nou en la plataforma Banc Sabadell, les claus d’accés s’utilitzen per identificar-se, accedir al servei i prevenir-ne, d’aquesta manera, qualsevol ús no autoritzat.

La informació de l’usuari la utilitzem perquè aquest pugui transferir a un altre dispositiu un compte que estigui registrat en el servei o per utilitzar les funcions que permeten accedir al mateix compte del servei des de diferents dispositius. Les adreces de correu electrònic i les contrasenyes que registri l’usuari en el servei des de diferents dispositius també s’utilitzen per identificar i prevenir qualsevol ús no autoritzat del servei.

Informació del dispositiu

És possible que es requereixi certa informació del dispositiu de l’usuari (tipus de sistema operatiu, número de sèrie, informació del hardware del dispositiu, etc.). Aquesta informació la utilitzem per oferir a l’usuari un servei millor, en adequar el funcionament del servei de l’app Banc Sabadell a les necessitats de l’usuari o aportar més seguretat i prevenció davant de qualsevol ús fraudulent o no autoritzat del servei.

En resum, per a què utilitzem informació de l’usuari?

  • Prevenir l’ús no autoritzat o fraudulent del servei.
  • Oferir un servei òptim.
  • Recollir informació estadística del servei.
  • Procedir amb anàlisis i recerques per revisar i millorar el servei.
  • Proporcionar al banc els mitjans adequats per poder resoldre les consultes de l’usuari.
  • Proporcionar a l’usuari informació sobre el servei, així com oferir-li informació dels nostres serveis.
  • Oferir a l’usuari plans futurs relacionats amb el servei.
  • Comprovar la identitat de l’usuari en fer una consulta.
  • Informar l’usuari de qualsevol informació rellevant relacionada amb el servei.
  • Contactar amb l’usuari, si cal.

La informació esmentada anteriorment, a excepció de la publicada pel mateix usuari com a informació extra i sobre la qual presta el consentiment per a la seva publicació amb la incorporació en l’aplicació, no pot ser vista de cap manera per la resta d’usuaris.

Com es dóna de baixa l’usuari?

En aquest cas, l’usuari es pot posar en contacte amb nosaltres a través dels canals que el banc té establerts dins de la seva Política d’atenció al client a través del 963 085 000 o en l’adreça de correu info@bancsabadell.com.

El banc pot requerir a l’usuari certa informació del seu perfil o addicional a aquesta per establir-ne i/o confirmar-ne la identitat, fer una anàlisi dels problemes que se’ns comuniquin i poder oferir una resposta adequada en aquestes circumstàncies.

En cap cas el banc, per aquest mitjà o servei, sol·licita a l’usuari dades relatives a les seves targetes, contractes o qualsevol tipus de relació financera que l’usuari mantingui amb el banc, excepte en els processos d’activació de targetes dins de la mateixa aplicació.

Com funciona el servei?

Per poder oferir a l’usuari un servei òptim instal·lem en el seu dispositiu mòbil, una vegada rebudes les autoritzacions pertinents per part seva, una aplicació nativa (app). Quan llancem l’aplicatiu a través d’una galeta tècnica d’inici de sessió i les dades relacionades anteriorment s’identifiquen com a usuari del servei, procedim a oferir-l’hi amb la màxima garantia.

Amb qui compartim les dades recollides?

Amb els nostres prestadors de serveis

El banc treballa amb companyies de confiança per oferir a l’usuari part dels seus serveis, per la qual cosa ens reservem el dret d’encarregar el tractament de les dades recollides en nom nostre en el que considerem necessari per assolir el propòsit adequat per a l’ús del servei.

En aquests casos, el banc utilitza els procediments necessaris per establir la correcta seguretat i confidencialitat i establir un sistema d’administració d’informació adequat.

Amb el grup Banc Sabadell

El banc pot compartir informació personal amb les empreses i les societats que formen el grup Banc Sabadell. En aquest sentit, en tractar-se l’aplicació Banc Sabadell d’una forma de disposar relacionada amb el contracte signat amb el banc de targeta de dèbit, crèdit o qualsevol altra de tipus financer, és en aquest on es recull el consentiment de l’usuari per a la cessió a les diferents societats que formen el grup Banc Sabadell.

Es comuniquen les meves dades a algú més?

El banc no ofereix la informació de l’usuari a tercers sense el seu consentiment, a excepció del tractament de dades per part d’un encarregat, sempre en nom i sota la responsabilitat de Banc Sabadell i a l’empara de la legislació vigent.

Drets dels usuaris

EL’usuari pot, en qualsevol moment, confirmar o fer modificacions de la informació personal que hagi registrat, com ara les adreces de correu electrònic o les contrasenyes del servei.

L’usuari també pot enviar al banc una sol·licitud per demanar la informació personal que no pugui confirmar o revisar a través del servei. El banc respon a través dels seus canals d’Atenció al Client sempre que es pugui verificar la identitat de l’usuari.

Modificacions de la Política de privacitat

Aquesta Política de privacitat es revisa de manera periòdica. És aconsellable que l’usuari la consulti amb freqüència. Si cal, s’ha de sol·licitar a l’usuari el consentiment a les modificacions d’aquesta Política de privacitat.

Consultes

Per a qualsevol dubte relacionat amb el servei o amb aquesta política, l’usuari ha de contactar amb el Servei d’Atenció al Client del grup Banc Sabadell a través del 963 085 000 o en l’adreça de correu info@bancsabadell.com.

Identitat d’usuari i Firma Digital

Per tal de prevenir l’ús no autoritzat o fraudulent del servei, l’app pot sol·licitar accedir a les dades d’identitat de l’usuari. De la mateixa manera, es porten a terme comprovacions sobre la identitat del terminal per garantir la integritat del servei de Firma Digital i de missatgeria push.

Seguretat

El banc ha d’informar l’usuari que en els equips multitasca l’aplicació Banc Sabadell no es desconnecta de manera immediata en minimitzar-la. La sessió continua activa i es desconnecta automàticament després de 5 minuts d’inactivitat. Per a la seguretat dels usuaris, els recomanem que tanquin l’aplicació quan finalitzin l’operativa amb el banc mitjançant l’opció de “Sortir” disponible a través del menú lateral de l’app.

Informació de localització GPS

Banc Sabadell únicament fa ús de la informació de posicionament geogràfic proporcionada pel terminal dels usuaris per presentar la ubicació de les oficines i els caixers propis de Banc Sabadell, les compres fetes amb els mitjans de pagament relacionats amb el banc o altres serveis propis que el banc pugui proveir en el futur. Banc Sabadell no proporciona la informació del posicionament dels usuaris a tercers.

Missatgeria push

L’activació del servei de missatgeria push de Banc Sabadell implica que tots els avisos considerats d’interès per als usuaris són enviats a través del servei de notificacions del sistema operatiu del dispositiu. Els usuaris els poden consultar des de la bústia de missatges dins de l’aplicació i també poden aparèixer en el centre de notificacions.

Tota la missatgeria de Banc Sabadell que utilitzi aquest sistema de notificació és gratuïta. Per tal que els usuaris puguin rebre els missatges, han de tenir accés a Internet. Els usuaris ho han de tenir en compte si desconnecten les dades per roaming en les visites a l’estranger.

El banc informa els usuaris que en registrar el dispositiu des del qual aquests efectuen l’adhesió al sistema de notificacions push, el banc queda necessàriament autoritzat per al seu ús amb les finalitats autoritzades en l’ús de l’aplicació.

Comunicació d’operacions a beneficiaris

L’app pot demanar permís de consulta dels seus contactes amb l’objectiu de facilitar les notificacions a tercers dins d’aquelles operatives que permeten llançar un avís als beneficiaris (exemple: operativa de transferències o Instant Money).

Cercador d’oficines i caixers

Banc Sabadell únicament fa ús de la informació de posicionament geogràfic proporcionada pel terminal de l’usuari per presentar la ubicació de les oficines i els caixers propis de Banc Sabadell i aliens amb conveni, les compres fetes amb els mitjans de pagament relacionats amb el banc o altres serveis propis que l’entitat pugui proveir en el futur. Banc Sabadell mai proporciona la informació de posicionament del client a tercers.

Instant Check, rebuts i documents

Per poder utilitzar funcionalitats pròpies de l’operativa de l’aplicació, com ara Instant Check, l’escaneig de codis de barres per a pagament de rebuts, la personalització de l’avatar del seu perfil o l’emmagatzematge de rebuts o moviments, entre altres, l’app pot demanar permís per accedir a la càmera de fotos, el carret, la memòria interna o les targetes SD del seu dispositiu.