matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres

Tot el que et cal saber abans de demanar una hipoteca

Carlos S.Ponz, Publicitat - 13/01/2024
Compartir

El tipus d’interès, la quantia de les quotes mensuals o la nostra situació financera són elements clau per decidir quina hipoteca contractar.

Abans de sol·licitar una hipoteca, cal tenir en compte una sèrie d’elements i analitzar-los amb cura, ja que es tracta d’una de les decisions econòmiques més importants que prendrem a la nostra vida. Entre ells, es troben el tipus d’interès que aplicarà en el préstec hipotecari, els ingressos mensuals que tenim, els estalvis previs amb els quals comptem o la nostra edat. Per ajudar-nos a decidir el més convenient per als nostres interessos i resoldre els dubtes lògics que ens puguin sorgir, l’assessorament professional que ens ofereix el gestor del banc és fonamental.

Què cal tenir en compte abans de demanar una hipoteca?

Una hipoteca sol cobrir fins a un màxim del 80 % del preu de la compravenda o del valor de la taxació de l’immoble (el menor dels dos). A més, la quota mensual que abonarem normalment no superarà el 40 % dels nostres ingressos totals.
 • Tipus d’Interès Nominal (TIN), que és el tipus d’interès que el banc estableix quan presta una quantitat de diners, però sense fer referència a la resta de despeses d’una operació hipotecària.
 • Taxa Anual Equivalent (TAE) que, a diferència del TIN, que només recull el preu que el banc cobra per prestar-nos els diners, té en compte les despeses i les comissions associades al préstec hipotecari.
 • Euríbor, que és el tipus europeu d’oferta interbancària (Euro InterBank Offered Rate, segons les seves sigles en anglès) i que indica el preu a què les entitats bancàries europees es presten diners entre si. Aquest tipus se sol revisar cada 6 mesos o cada 12 mesos i, en funció de si puja o baixa, ho farà també la quota mensual de les hipoteques a tipus variable o mixtes.

Estalvi previ necessari per demanar una hipoteca

 • Registre de la Propietat, notaria, comissió d’obertura de la hipoteca i gestoria.
 • Impostos:
  • Per a habitatges nous: Impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 10 % a tot Espanya, excepte a les Canàries, on es paga l’impost general indirecte canari (IGIC), del 6,5 %. A més, aquest tipus d’immoble està gravat per l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que depèn de la regió on se situï la casa i oscil·la entre el 0,5 % i l’1,5 %.
  • Per a habitatges de segona mà: Impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que sol oscil·lar entre el 6 % i el 10 % (encara que pot suportar un tipus inferior) i també depèn de la comunitat autònoma on s’ubica l’immoble.

Requisits per demanar una hipoteca

 • L’edat.
 • L’estabilitat laboral.
 • El nivell d’ingressos.
 • L’historial creditici.
 • La situació personal.
 • La tinença d’altres actius. 

Quin tipus d’hipoteca triar?

 • Hipoteca a tipus fix. L’interès es manté igual durant tota la vida del préstec hipotecari. Això significa, en la pràctica, que no està subjecte a les variacions de l’índex de referència, que a Espanya és principalment l’Euríbor.
 • Hipoteca a tipus variable. La quota puja o baixa en funció de l’evolució de l’índex de referència, que freqüentment sol ser l’Euríbor. Habitualment, una hipoteca a tipus fix ofereix uns tipus d’interès més elevats que les hipoteques a tipus variable i té un termini més reduït. A canvi, ofereix seguretat perquè és inalterable al mercat, mentre que una hipoteca variable està subjecta als canvis que es produeixin en els mercats.
 • Hipoteca mixta. És una combinació entre les dues hipoteques anteriors, ja que durant els primers anys del préstec s’aplica un tipus d’interès i, posteriorment, es passa a un de variable. És a dir, que en la primera etapa de vida d’aquesta hipoteca la quota és sempre la mateixa i, passat un temps, s’aplica un tipus d’interès variable, que es calcula sumant un diferencial a l’índex de referència (freqüentment, l’Euríbor).

Banc Sabadell comercialitza un ampli ventall d’hipoteques perquè triïs la que millor respongui a les teves necessitats i la teva situació econòmica. A més, podràs realitzar una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs. Per ajudar-nos a decidir el més convenient per als nostres interessos i resoldre els dubtes lògics que ens puguin sorgir, l’assessorament professional que ens ofereix el gestor del banc és fonamental. Demana aquí una cita amb el teu gestor de Banc Sabadell.

Recorda que, si ho desitges, també pots recórrer a un expert de Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar quan vulguis una cita amb un dels nostres especialistes.

El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la, ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les pròximes pantalles. Si vols demanar una hipoteca, un cop vegis el resultat de la simulació, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.
Fotografía de Karolina Grabowska en Pexels.

Compartir


Link
matricula-

Simula la teva hipoteca ara i descobreix quina s'adapta millor a tu

Esbrina què encaixa millor amb tu, si la nova Hipoteca Mixta, la Fixa o la Variable. Fes la teva simulació sense compromís ni documentació inicial i coneix com seria la teva quota mensual aquí i ara. 

Calcula la teva hipotecaCalcula la teva hipoteca