matricula-Matricula
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
El teu dia a dia
Com fer una transferència bancària des del mòbil?
Bernardo Álvarez - 03/05/2023
Compartir
3 min
Obrir un compte bancari 'online' de manera senzilla, ràpida i gratuïta és possible. A més, ho pots fer desde tu casa o a desde el movil

A través de l’app de Banc Sabadell és possible enviar diners de manera senzilla, ràpida i segura.

La banca digital permet enviar diners a través de l’app del banc o de la pàgina web. Amb Banc Sabadell, fer una transferència bancària és una operació fàcil i segura per a la qual només necessites el telèfon mòbil. A més, sempre que es tracti d’una transferència no immediata a un país que estigui dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), serà gratuïta. Com puc enviar diners amb el mòbil?

Passos per enviar diners per l’app del banc

Fer una transferència bancària a través de l’app de Banc Sabadell és una operació fàcil de fer, per a la qual només has de seguir els passos següents. 

 • Compte bancari d’origen. Accedir a l’opció de ‘Fes una transferència’ dins de la secció ‘Enviar diners’.
 • Tipus de transferència. L’app ofereix un llistat dels diferents tipus de transferència que es poden fer. Poden ser nacionals, internacionals, ordres permanents, Bizum, etc. El més habitual és que es tracti d’una transferència nacional, és a dir, d’un enviament de diners a un compte d’un banc espanyol. En aquest cas, cal afegir l’International Bank Account Number (IBAN) del beneficiari, així com el seu nom complet.
 • Comprovació de les dades. Abans d’executar la transferència, has de revisar i comprovar les dades per verificar que són correctes.
 • Confirmació de la transferència. Per confirmar l’enviament de diners i garantir la seguretat de l’operació, cal introduir la signatura digital.

Quant triga una transferència a arribar?

En cas que la transferència es faci a un compte de Banc Sabadell, l’enviament de diners pot trigar, com a màxim, un dia hàbil. Si es fa a un compte d’una altra entitat bancària nacional o dins de l’EEE, el termini es pot allargar fins als dos dies laborables. Les transferències a bancs que estiguin fora de la zona SEPA es demoren entre dos i cinc dies hàbils.

 

Si necessites que els diners arribin al seu destí al mateix moment, es pot fer una transferència immediata, que sol comportar el pagament d’una comissió.

 

Pot interessar-te: Transferència immediata: quant costa i com es fa

Avantatges de fer una transferència a través de l’app

 • Pots fer-la a qualsevol lloc, sense haver d’anar a una oficina bancària.
 • Pots realitzar-la les 24 hores del dia durant qualsevol dia de la setmana.
 • No requereix temps d’espera.
 • És gratuïta la majoria de vegades, ja que no sol comportar el pagament de comissions.
 • Les dades de l’operació queden registrades a l’app i són visibles per a l’usuari sempre que ho vulgui.
 • De vegades, les transferències es realitzen en qüestió de minuts, sobretot les que són entre comptes d’un mateix banc.

Vols més informació sobre els beneficis de la banca digital? Crear un compte online és ràpid, senzill i no té cap cost.

Compartir


Link
matricula-

Encara no ets de Banc Sabadell?

Fes-te client amb el nou Compte Online Sabadell

Saber mésSaber més

L'últim

La teva casa, el teu cotxe i altres   - 17/04/2024

Què és el període de carència en una hipoteca Carlos S. Ponz

A través del període de carència, el titular d’una hipoteca pot millorar-ne la liquiditat reduint o ajornant el pagament de les quotes.

El període de carència en una hipoteca és un acord al qual arriben el titular i el banc per aplicar una reducció de les quotes (habitualment, la rebaixa sol rondar el 50 %) o ajornar per complet els pagaments durant un determinat període de temps. En el primer supòsit, el propietari ha de continuar abonant els interessos de la hipoteca mentre duri el període de carència, mentre que en el segon no s’ha de pagar res durant el temps estipulat que, normalment, sol oscil·lar entre els sis mesos i els cinc anys.

Cal tenir present que, un cop hagi finalitzat el període de carència, el titular haurà de fer front als pagaments demorats, és a dir, que la quota que existia anteriorment probablement augmentarà.

Per què sol·licitar un període de carència en la hipoteca

Normalment, la persona que sol·licita al banc un període de carència en la seva hipoteca acredita que està passant per una fase transitòria de dificultats econòmiques. Els casos més habituals en els quals se sol·licita un període de carència són:

 • Problemes de liquiditat. És freqüent que, a l’inici del préstec hipotecari, el propietari pugui no tenir la capacitat suficient per abonar les quotes en haver d’afrontar els costos associats a la compra d’un habitatge.

 • Situació de desocupació. Si al llarg de la vida del préstec hipotecari el titular es queda sense treball, els seus ingressos es ressentiran, disminuint la seva capacitat de pagament.

 • Reformes en l’habitatge. Si el propietari vol fer obres de reforma al seu habitatge, és probable que hagi de sol·licitar un període de carència per poder pagar les despeses.

Com sol·licitar-la

El mecanisme més senzill per sol·licitar un període de carència és consultar formalment amb el banc i negociar si és possible aconseguir-ho. L’entitat estudiarà la situació financera del titular i decidirà si atorga una exempció temporal en el pagament de les quotes. Si finalment accepta, caldrà fer una novació de la hipoteca, que servirà per definir els nous termes de la hipoteca. En una novació hipotecària, el client ha de pagar la taxació de l’habitatge i la comissió per novació.

Pot interessar-te: Què és una novació de la hipoteca

L’altra possibilitat per aconseguir un període de carència en la hipoteca està reservada a les situacions en què l’economia personal del titular ha empitjorat molt, impedint-li poder abonar les quotes. En aquest cas, pot acollir-se al Codi de Bones Pràctiques, de manera que el banc li apliqui un període de carència a la seva hipoteca d’entre dues a cinc anys. En aquest supòsit, el canvi en el contracte hipotecari no comporta cap cost per al titular i permet, per exemple, que s’allargui el termini i que s’apliqui un tipus d’interès més baix, de manera que li resulti més fàcil fer front a les quotes.

Exemple de període de carència en una hipoteca

El Banc d’Espanya ofereix un simulador d’hipoteca que permet calcular les quotes d’un préstec hipotecari en qualsevol escenari en el qual se sol·liciti un període de carència.

En el cas de, per exemple, una hipoteca a tipus fix de l’1,5 % a 30 anys per un import total de 150.000 euros, i en el qual se sol·liciten 3 anys de carència. Durant aquest període, les mensualitats serien de 187,50 euros.

Quan s’abonin les 36 quotes per aquest import, durant la resta del període d’amortització de la hipoteca caldria abonar 563,31 euros cada mes.

Existeixen altres alternatives al període de carència?

Hi ha altres possibilitats que pot valorar el titular d’una hipoteca abans de sol·licitar un període de carència. Cal destacar-hi:

 • Rebaixar el tipus d’interès. Si el banc accepta aquesta mesura, la quota de la hipoteca es reduirà.

 • Ampliar el termini. Encara que s’abonaran més interessos a llarg termini, també s’aconseguirà una reducció en la quantia de les quotes.

 • Demanar una moratòria. En una moratòria, el banc no cobrarà cap quota al client ni es generaran interessos. Es concedeix en casos molt excepcionals.

Pot interessar-te: Puc reduir o ajornar el pagament de la hipoteca?

Vols obtenir més informació sobre les hipoteques del Banc Sabadell? Recorda que, a la nostra pàgina web, també pots fer una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs sense cap compromís.

A més, si ho prefereixes, pots consultar en qualsevol moment amb un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli; sol·licita una cita amb un dels nostres especialistes.

El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.


Llegir article
La teva casa, el teu cotxe i altres   - 17/04/2024

Què és l’euríbor i com afecta la meva hipoteca? Carlos S. Ponz

La cotització de l’euríbor, sumada al diferencial, és clau per fixar el tipus d’interès en les hipoteques variables i mixtes.

L’euríbor és l’índex de referència que s’utilitza per calcular les quotes mensuals de les hipoteques a tipus variable i mixta. En canviar regularment de cotització, en les revisions periòdiques d’aquestes hipoteques, si l’euríbor puja o baixa, també ho faran les quotes del préstec, ja que els interessos varien. Els simuladors com el simulador del Banc Sabadell permeten fer una estimació de, segons la situació de l’euríbor en el moment, quant es pagaria per una hipoteca a tipus fix, variable o mixt.

Per què puja o baixa l’euríbor

L’euríbor és l’acrònim d’European InterBank Offered Rate (tipus europeu d’oferta interbancària). Reflecteix el tipus d’interès mitjà al qual una gran majoria de bancs europeus concedeix préstecs a curt termini per a, al seu torn, prestar-ho a tercers, com a empreses o particulars. Quan ens referim a aquest índex es tendeix a pensar que només n’hi ha d’un tipus. No obstant això, hi ha cinc tipus d’interès de l’euríbor, cadascun amb un termini de vigència diferent: 

 • Euríbor a una setmana.

 • Euríbor a un mes.

 • Euríbor a tres mesos.

 • Euríbor a sis mesos.

 • Euríbor a 12 mesos, que és el que s’usa normalment com a referència per a les hipoteques.

La situació de l’economia europea i les decisions que pren el Banc Central Europeu (BCE) influeixen directament en el valor dels diners de les entitats bancàries, cosa que afecta la cotització de l’euríbor. Un altre factor determinant és la quantitat de diners que hi ha en circulació en el mercat, de manera que si n’hi ha pocs, el valor de l’euríbor tendeix a pujar.

Com afecta l’euríbor en la quota d’una hipoteca

La quota mensual d’una hipoteca a tipus variable es compon de la suma de dues parts:

 • Diferencial: és un percentatge fix que es negocia amb el banc per retornar els diners prestats per a la hipoteca.

 • Índex de referència: com hem vist, l’euríbor és l’índex més habitual que s’utilitza per calcular aquesta part.

En les hipoteques a tipus variable i en les mixtes és en les quals actua l’euríbor i, la seva evolució condiciona la quantitat mensual a pagar. 

En contractar una hipoteca a tipus variable, el banc revisa l’interès que té el crèdit hipotecari de manera anual, en la majoria dels casos. Després d’aquesta revisió, el diferencial segueix igual, però el percentatge que es paga per l’euríbor varia en funció de com hagi tancat l’indicador a 12 mesos. Si en el moment en què el banc revisa la hipoteca, l’euríbor ha baixat, la quota mensual a pagar en els propers mesos també es reduirà, però pujarà si, per contra, l’euríbor augmenta.

Una hipoteca mixta és una barreja entre les dues hipoteques anteriors, ja que durant els primers anys del préstec s’aplica un tipus d’interès fix i, posteriorment, es passa a un de variable, afectant l’evolució en la cotització de l’euríbor.

Cas pràctic de l’efecte de l’euríbor en una hipoteca

Un client ha negociat amb el seu banc una hipoteca variable amb un euríbor a 12 mesos + 1,5 %. Això significa que cada any, l’entitat revisarà el préstec, aplicant un interès que serà la suma d’un diferencial fix, l’1,5 %, més el valor de referència que tingui l’euríbor en aquest moment:

 • Si l’euríbor va tancar en el -0,350, significa que el tipus d’interès de la hipoteca durant l’any vinent serà de l’1,150 %.

 • Si l’euríbor va tancar en +0,125, el tipus d’interès de la hipoteca durant els 12 mesos següents serà de l’1,625 %.

Pots obtenir en qualsevol moment més informació sobre l’euríbor o, en general, sobre les hipoteques del Banc Sabadell. A la nostra pàgina web també podràs fer una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs sense cap compromís.

Davant qualsevol lògic dubte que puguis tenir a l'hora de triar una hipoteca, recorda que pots recórrer en qualsevol moment a un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli i sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes.

Si tens qualsevol dubte a l’hora de triar una hipoteca, recorda que pots recórrer en qualsevol moment a un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli; sol·licita una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.


Llegir article
La teva casa, el teu cotxe i altres   - 16/04/2024

Com calcular els interessos de la hipoteca Carlos S. Ponz

Només és possible calcular tots els interessos que haurem de pagar en una hipoteca a tipus fix, ja que la quota no varia al llarg del préstec.

Per calcular els interessos que cal pagar en una hipoteca, el sistema més senzill és utilitzar un simulador d’hipoteques1 com el que ofereix el Banc Sabadell. A continuació, pots descobrir quins elements influeixen a l’hora de calcular quant costa una hipoteca i com fer-ho. 

Com es calculen els interessos d’una hipoteca?

L’interès d’una hipoteca és els diners que cobra el banc per concedir el capital al futur propietari per comprar un habitatge. Per calcular el tipus d’interès d’un préstec hipotecari es poden utilitzar dues magnituds diferents:

 • Tipus d’interès nominal (TIN). És un percentatge fix que el banc cobra per prestar els diners al sol·licitant. Per calcular-ho només es té en compte el tipus d’interès que ofereix l’entitat bancària. No és la magnitud adequada per calcular les quotes que caldrà abonar en una hipoteca, ja que no té en compte les despeses associades a l’operació.

 • Taxa anual equivalent (TAE). Inclou altres variables més enllà del TIN, com són les comissions de la hipoteca, la taxació i les despeses associades a la contractació del préstec hipotecari, entre d’altres. És la magnitud idònia per calcular el cost real d’una hipoteca, així com per comparar entre dues hipoteques o més préstecs hipotecaris abans de decantar-se’n per un.

Càlcul de l’interès segons el tipus d’hipoteca

Per calcular els interessos de la hipoteca, és important tenir en compte que existeixen tres tipus d’hipoteques en funció del tipus d’interès que s’hi apliquen:

 • Hipoteca fixa. Les quotes es mantenen estables durant tota la vida del préstec.

 • Hipoteca variable. Estan referenciades a dos índexs: el diferencial, que no varia i el fixa el propi banc; i el referencial, que a Espanya sol ser l’euríbor. Si l’euríbor puja o baixa, així ho fa també la quota mensual. 

 • Hipoteca mixta. És una barreja entre una hipoteca fixa i una hipoteca a tipus variable. Durant els primers anys, el tipus d’interès no varia, però, més endavant, la hipoteca es referencia a l’euríbor, de manera que les quotes canvien segons la seva evolució.

Calcular els interessos d’una hipoteca fixa

En una hipoteca a tipus fix, la fórmula per calcular els interessos és senzilla, ja que la quota serà la mateixa independentment del comportament de l’euríbor. Només cal multiplicar la quantitat pendent de pagar pel tipus d’interès i dividir el resultat entre 12. Vegem un exemple:

Tenim una hipoteca de 200.000 euros a un tipus del 2 % durant 20 anys. La quota serà sempre de 1.011,77 euros, però el repartiment dels interessos varia. Ara calculem les tres primeres quotes:

 • Quota 1. 200.000×0,02/12 = 333,33 euros es paguen d’interessos.

 • Quota 2. 198.988,29×0,02/12 = 331,64 euros es paguen d’interessos.

 • Quota 3. 197.976,58×0,02/12 = 329,96 euros es paguen d’interessos.

Calcular els interessos d’una hipoteca fixa variable

En canvi, en una hipoteca a tipus variable, cal sumar el percentatge a l’euríbor que es determina en el contracte de la hipoteca, el diferencial. Depenent de l’evolució d’aquest indicador, el banc revisa periòdicament les condicions de la càrrega. A diferència de les hipoteques a tipus fix, en les quals podem calcular totes les quotes i el total d’interessos a pagar a final d’any, amb una hipoteca a tipus variable hem de calcular-les al dia. Per això, en aquest cas el més adequat és que sol·licitis el quadre d’amortització de la hipoteca, on tindràs més informació. 

Coneix les hipoteques del Banc Sabadell i tria la que millor respongui a les teves necessitats i a la teva situació econòmica. A més, podràs fer una simulació hipotecària1 amb les condicions que triïs.

Recorda que, si ho desitges, pots consultar un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes.

1 El resultat d’aquesta simulació serà de caràcter publicitari i orientatiu basat en dades provisionals. Per elaborar-la ens basarem en les condicions actuals del mercat i en les dades que ens facilitis a través de les properes pantalles. Si desitges sol·licitar una hipoteca un cop hagis vist el resultat de la teva simulació, hauràs de contactar amb nosaltres per obtenir més informació i rebre la teva oferta personalitzada.

Fotografia de jusuf111 a Pixabay


Llegir article