Préstec Expansió

El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites

Com serà el teu préstec?

M'agradaria tenir...
El vull retornar en...

Condicions per a clients amb antiguitat superior a 6 mesos

Només te costarà

€ /mes
  • TIN: %1
  • TAE: %2
  • Comissió d’obertura: 2,5% (mínim 75€)
  • Prima de l'assegurança:
  • Import total carregat:
  • Comissió d’estudi: 0,50 (mínim 30€)
TIN: %, TAE: 2,5% (mínim 75€) %, Comissió d’obertura: 0,50 (mínimo 30€), Prima de l'assegurança: , Import total carregat:

Compensación de reembolso anticipado durante el último año: 0,50%3

Vull el meu préstec


    Veure les condicions legals